1 september – Dialoogsessie pluimveehouderij

Op 1 september is er een dialoogsessie over een toekomstbestendige pluimveeketen. Daarbij willen we met elkaar in gesprek om te onderzoeken of en zo ja welke brede gemeenschappelijke belangen er zijn om de toekomst van de pluimveeketen in Nederland te borgen. Hoe maken we onze schakel in de keten winstgevender en het geheel toekomstbestendiger?

Aanleiding vormt het initiatief Waardecreatie in Ketens (WiK), waarin LTO/NOP, NVP, NAJK en Rabobank samenwerken. Daarbij werd duidelijk dat er behoefte is aan een bredere ketenafstemming.

Met pluimveehouders willen we in gesprek over de vragen:
Welke kansen zien we om de pluimveeketen (en onze positie daarin) te versterken?
Wat betekent dit voor je als ondernemer?
Welke brede gemeenschappelijke belangen er zijn?
Welke beelden en ervaringen heb je als ondernemer?
Hoe kijken we met elkaar naar de (nabije) toekomst?
Pluimveehouders uit alle geledingen van de sector kunnen deelnemen, zowel legpluimveehouders, vleeskuikenhouders als vermeerderaars. Ook houders van kalkoenen en eenden zijn welkom. Pluimveehouders die niet zijn aangesloten bij LTO/NOP of NVP en NAJK zijn ook van harte welkom om hun inbreng te delen.

De dialoogsessie zal plaatsvinden op donderdag 1 september a.s. van 13.30 – 16.00 uur. Deelname is zowel op locatie in Apeldoorn (Eendrachtstraat 133) als digitaal via Teams mogelijk.
De dialoogsessie zal starten met een kort welkom en introductie. Daarna gaan we met elkaar in gesprek in subgroepen. Door ervaringen en inzichten uit te wisselen, ontstaat een visie op de mogelijke verbeteringen en kansen. En daarmee ook inzicht in welke acties nodig zijn om deze verbeteringen te bereiken. Op deze manier werken we samen aan het versterken van de keten en de ondernemers die daarin actief zijn.
De uitkomsten van deze dialoogsessie met pluimveehouders vormen het uitgangspunt voor een volgende dialoogsessie met de andere schakels in de keten die tevens vanuit WiK georganiseerd zal worden.

Heb je interesse om deel te nemen en mee te denken, meld je dan nu aan via deze link: klik hier op het aanmeldformulier. Meld je op tijd aan, want het aantal pluimveehouders dat kan deelnemen is beperkt. Aanmelden kan tot 15 augustus. Daarna ontvang je van ons een bevestigingsmail van jouw deelname.

Mocht je over het voorgaande vragen hebben, dan kun je contact opnemen met:
Kees de Jong, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP: 06 18 308990 of keesdejong.waddinxveen@gmail.com
Bart-Jan Oplaat, voorzitter NVP, 06 18 062102 of bj.oplaat@nvpluimveehouders.nl

 

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten