13 april Bijeenkomst ‘Proeftuin in een Gidsregio’

Boer aan het Roer nodigt agrariërs in de Foodvalley regio uit voor een bijeenkomst in het kader van de Proeftuin. De Proeftuin is vorig jaar van start gegaan en de eerste resultaten uit de pilots worden zichtbaar. Met het oog op landelijke ontwikkelingen krijgt de Proeftuin ook een steeds belangrijkere rol binnen beleidsvraagstukken. Hoe zorgen we dat we de boer aan het roer zetten en onze positie als gidsregio pakken? Hoe kunnen we de regie nemen in het stikstofvraagstuk op een manier die ons op bedrijfsniveau vooruit helpt?

Met Mark Heijmans (LTO Nederland) als gastspreker over het belang van de Foodvalley Proeftuin in de landelijke lobby. Ook delen agrariërs die al deelnemen aan pilots in de Proeftuin hun ervaringen. Vanuit Wageningen UR word je bijgepraat over meten is weten: welke maatregelen kan je nemen om stikstof op het erf te verminderen?

Locatie en Tijd

De avond start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. De locatie is de Veenderhoeve, Stationsweg 5 in De Klomp. Aanmelden via https://boeraanhetroer.nl/13april2022/

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn