14 okt: Symposium Circulaire Landbouw en Gezondheid

Meer weten en meepraten over circulaire landbouw in relatie tot veehouderij en gezondheid? Kom dan naar het symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid in Arnhem op vrijdag 14 oktober. In de grote uitdagingen die er zijn, zoomen we in op circulaire landbouw en de rol van veehouderij daarin, gericht op de gezondheid van mensen.

Tijdens lezingen en workshops gaan experts en ervaringsdeskundigen in op wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken over circulaire landbouw in relatie tot veehouderij en de humane gezondheid. Tussen de verschillende programmaonderdelen is er genoeg tijd om elkaar te ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Dit wordt een dag voor professionals van gemeenten, provincies, agrarisch bedrijfsleven, omgevingsdiensten, GGD (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en, en kennisinstellingen. Ook bestuurders en burgervertegenwoordigers met interesse in het onderwerp zijn van harte uitgenodigd.

Voorlopig programma

Hieronder staat het voorlopige programma. Dit zal de komende weken nog worden bijgewerkt.

09:30 – 10:00 Inloop
10:00 – 10:10 Opening en welkom door Annemarie Moons, voorzitter stuurgroep Kennisplatform.
10:10 – 10:45 Plenair: Peter Drenth (gedeputeerde provincie Gelderland) in gesprek met Annemarie Moons
10:45 – 11.30 Plenair: Imke de Boer (hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen, Wageningen Universiteit), “De rol van het dier in een circulair voedselsysteem”
11:30 – 11:45 Pauze, naar workshops 11.30-11.45
11:45 – 12:45 Workshops eerste ronde: ca. 6 parallelle workshops
12:45 – 13:45 Lunch
13:45 – 14:30 Plenair: Arjan Stegeman (hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren, Universiteit Utrecht), “Circulaire landbouw zonder circulatie van zoönosen”. Nederland staat voor een enorme uitdaging bij de verduurzaming van de veehouderij. Gegeven de huidige opgaves voor milieu en klimaat bestaat het risico dat alle inspanningen worden gericht op reductie van stikstof en CO2 (Kooldioxide ). Het verleden heeft echter geleerd dat een eendimensionale aanpak vaak voorsorteert op een nieuw probleem in de toekomst. De transitie naar een duurzame veehouderij vereist daarom een integrale aanpak waarbij de aanpak van zoönosen nadrukkelijk aandacht verdient. Wat is nodig voor duurzame veehouderij zonder circulatie van zoönosen?
14:30 – 15:30 Workshops tweede ronde: ca. 6 parallelle workshops
15:30 – 16:00 Borrel
Workshops (11:45 – 12:45 en 14:30 – 15:30):

  • Lotte van Burgsteden ( VU (Vrije Universiteit Amsterdam)): “Van debat naar dialoog in gesprekken over veehouderij: is het mogelijk en hoe?”
  • Marita Voogt en Patrick Heezen ( RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)): “Samen luchtkwaliteit meten in agrarisch gebied”
  • Wouter Moonen (Provincie Noord Brabant): “Zijn pathogenen meetbaar aanwezig in de lucht in de omgeving van mestbewerkingsinstallaties?”
  • Wietske Dohmen (Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences ( IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences ))): “Circulaire veehouderij: een integrale benadering”
  • Lyda Dik (Provincie Gelderland en Wageningen UR): Natuurinclusieve landbouw (voorlopige titel)
  • Myrtille Verhagen (Brabant Advies) en Niek van den Berk (TU Eindhoven): “Design Thinking voor Zoönose-risicomanagement”

Meer informatie over de workshops volgt.

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier. 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een