16 augustus – Webinar Agroforestry: Kan dit in combinatie met melkveehouderij?

Kennismaken met agroforestry in de melkveehouderij? Log dan in voor de online bijeenkomst op 16 augustus om 20.00 uur. Wat is het? Hoe kun je het toepassen in je huidige bedrijfssysteem? Past het bij jou als ondernemer?

Tijdens deze online bijeenkomst voor melkveehouders die meer willen weten over wat agroforestry inhoudtvertellen wij onder andere over de mogelijkheden van agroforestry (en notenteelt) voor het verdienmodel en de verschillende grondsoorten. Een melkveehouder vertelt over zijn ervaringen en Heleen van Kernebeek (onderzoeker WUR) licht het onderzoeksproject PPS agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit toe.

Wat is agroforestry
Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veehouder). Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering, het is een volwaardige bedrijfstak. Afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen. Agroforestry biedt een mogelijkheid voor een nieuwe inkomstenbron omdat bomen vruchten en hout opleveren. Ook zijn er bomen die verschillend van waarde zijn als veevoer. Bomen leggen sowieso langdurig CO2 vast, stimuleren biodiversiteit, brengen mineralen in diepere lagen en stimuleren het bodemleven. zorgt voor een nieuwe inkomstenstroom, brengt producten voort in de vorm van vruchten en hout en bepaalde bomen hebben een goede voederwaarde voor vee.

PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit
Agroforestry biedt mogelijkheden voor melkveehouders voor koolstofvastlegging, het verbeteren van biodiversiteit en mogelijkheden om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Binnen de PPS ‘Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ onderzoeken melkveehouders samen met WUR-onderzoekers of en hoe agroforestry inderdaad past op het melkveebedrijf. Deze PPS is een combinatie van een kennisinventarisatie en praktijkexperimenten.

Meld je aan via deze link.

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten