18 juli Demobijeenkomst Doorzaaien Kruidenrijk Grasland

Kruiden in je grasland, waarom zou je dat willen? Betekent het doorzaaien van grasland met kruiden een plus voor de bodem, het gewas, de biodiversiteit en het welzijn van grazers? Binnen de pilot ‘Doorzaaien Kruidenrijk Grasland’ van Boer aan het Roer hebben zeven boeren hun gras met verschillende mengsels doorgezaaid en gemeten welke en hoeveel kruiden er daadwerkelijk opkwamen. De resultaten van de eerste doorzaai kunt u bekijken op 18 juli. En u kunt kans maken op gratis doorzaaien van uw perceel!

In deze pilot wordt bekeken wat het effect van het doorzaaien is op de bodem en het bodemleven. Inmiddels zijn we hiermee nu anderhalf jaar bezig en graag delen we de resultaten van de eerste doorzaai met u.

Beworteling

Om u alvast enthousiast te maken: kruidenrijk grasland is zeer divers, ook qua beworteling. De dieper wortelende kruiden zorgen voor een verhoging van het organische-stofgehalte en diversiteit aan bodemleven. De bodem wordt minder droogte- en uitspoelingsgevoelig, mineralen worden beter opgenomen en het ruwvoer smakelijker.

Uitbreiding

En er is goed nieuws: het waterschap Vallei en Veluwe breidt de pilot uit en stelt u in de gelegenheid om kosteloos uw perceel door te zaaien met kruiden. Er is zeker ruimte om 100 hectare in de regio Foodvalley door te zaaien!

 

Aanmelden

Wilt u de demobijeenkomst 18 juli bijwonen? En/of kans maken op gratis doorzaaien van uw perceel? Meld u aan

 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten