19 apr: Symbiose Track Reststromen

Staat uw toeleveringsketen onder druk? En u zoekt naar alternatieven dichter bij huis?

Wilt u kosten besparen? Dan is het verkennen van samenwerking op het gebied van reststromen, energie en ruimte, een serieuze optie. Het Living Lab nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst op woensdagmiddag 19 april 2023. 14.30 uur – 18.30 uur bij BIT MeetMe, Galileïlaan 17 te Ede.

Bent u benieuwd naar de kansen die het uitwisselen van grondstoffen, energie of andere innovatieve ideeën met bedrijven in andere sectoren biedt? Neem dan deel aan deze interactieve workshop voor bedrijven in de Regio Foodvalley, de Symbiose Track.

In slechts 3 uur tijd wisselt u zoveel mogelijk informatie uit. Dit levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen op tussen bedrijven.

Programma
14.30 uur  Ontvangst
14.45 uur  Korte inleiding en uitleg track
15.00 uur  Aanvang rondes uitwisselen kennis tussen bedrijven
17.30 uur  Plenaire afronding
18.00 uur  Napraten en borrel
18.30 uur  Einde

Waarom meedoen aan deze workshop?
U gaat van uw afval of dat van uw buurman een nieuwe grondstof maken. U ontdekt nieuwe samenwerkingen: uw buurman als zakenpartner? U ontwikkelt nieuwe circulaire businessmodellen. U zet stappen op de circulaire R-ladder.

Met wie matcht u?
Symbiose Track is een programma waarbij gebruikgemaakt wordt van een nieuwe methode om innovatie in de industrie te versnellen. De aanpak blinkt uit in eenvoud en gaat uit van een simpel principe: breng zoveel mogelijk bedrijven uit alle sectoren in quick-win workshops bij elkaar. Begeleiders bundelen vraag, aanbod en kennis van reststromen en alle andere hulpbronnen die de deelnemende bedrijven zoeken en/of juist beschikbaar hebben. Waar aanbod en vraag op elkaar aansluiten ontstaat een match die voor betrokken partijen een win-winsituatie oplevert.

Na afloop van de workshop krijgt elke deelnemer een rapport waarin de matches staan die voor de organisatie van de deelnemer mogelijk interessant zijn. De gegevens die uitgewisseld worden tijdens de workshop worden -indien toestemming is verkregen-, ingevoerd in een vertrouwelijke database. Deze gegevens kunnen op latere tijdstippen matches opleveren op grond van workshops die in andere plaatsen plaatsvinden.

Aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten