19 april Webinar ‘Precisiebemesting bij ruwvoerwinning: verdienmodel?’

Op 19 april vindt het Kenniscafé Precisiebemesting bij ruwvoervoorziening plaats. Tijdens dit Kenniscafé krijgt u in een kort tijdsbestek een helder beeld van de (on)mogelijkheden van precisiebemesting bij ruwvoerwinning. Wat is er technisch mogelijk? Wanneer is het economisch aantrekkelijk? Zijn er obstakels in het beleid?


Programma
15.00 uur: Opening door Corné Kempenaar (WUR)
Blok 1: Precisiebemesting op grasland

15.05 uur: Slimmer bemesten door digitalisering – Fedde Sijbrandij (WUR)
15.20 uur: Precisiebemesting op grasland. Wat is het voordeel voor de boer? – Sytze Waltje (DLV Advies) over Precisie met techniek in graslandmanagement en Mineralenconcentraat op maat.
15:35 uur: Discussie
Blok 2: Precisiebemesting in mais

15.45 uur: Rendementsverbetering bij precisiebemesting mais – Herman Krebbers (Delphy) over Efficiënter ruwvoer telen met smart farming en Benutting verbeterpotentie bodem en teelt met smart farming.
16.00 uur: Slimmer bemesten door inzet van kennis en precisietechnologie – John Verhoeven (WUR) over Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw en Grondig boeren met mais.
16.15 uur: Discussie
16.30 uur: Afsluiting
Deze editie wordt samen met Regiebureau POP en het ministerie van LNV georganiseerd.

Meer informatie en aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Gratis Plattelandstoerisme Boostertraining

Aan de slag met Plattelandstoerisme, van ideeën tot uitvoering Kamperen, glamping, appartementen, groepsaccommodatie, bed & breakfast, excursies, outdoor, proeverijen, workshops, pluktuin of terras. Wil jij

Informatie over GLB 2023

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde Simulatietool kunt u al uitrekenen

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor