2 jun: Webinar Afrekenbare Stoffenbalans

TRAININGSWEBINAR van de leercyclus ‘Naar een emissieloze landbouw’: VAN RAV-LIJST, KDW EN KLW NAAR AFREKENBARE STOFFENBALANS

Voor erfbetreders en beleidsmakers betrokken bij emissiereductie in melkveehouderij of akkerbouw. Nu de wetenschap pleit voor emissiereductie als doel van het stikstofbeleid en de praktijk zich expliciet uitspreekt voor de invoering van de Afrekenbare StoffenBalans, rekenen we op groen licht voor de ASB in het kader van het Landbouwakkoord.

Daarmee kan het werk voor het binnenhalen van de omvangrijke oogst aan laaghangend fruit beginnen. Dan wordt 50 % N-emissiereductie binnen afzienbare tijd realiteit.
Het binnenhalen van oogst vraagt altijd nauwkeurige planning. In dat verband zijn we nu toe aan het uitvoeren van geconcerteerde voorlichting over de ASB, die begint met trainen van erfbetreders over de werking van de ASB en over het aanwezige laaghangend fruit in de vorm van managementsmaatregelen en bescheiden investeringen. Beleidsmedewerkers zijn daarbij ook welkom.

Het eerste trainingswebinar is gepland op 2 juni as van 11.00-12.30. U bent van harte welkom. Aanmelden is nodig via een mail naar blc@precisiebemester.nl

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten