20 april Webinar Gebiedsgerichte aanpak met Jan Pieter van der Schans

Op woensdag 20 april organiseert Transitiecoalitie Voedsel (TcV) een online MeetUp die geheel in het teken staat van gebiedsgerichte aanpak. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de MeetUp en meer te weten te komen over de ontwikkelingen en knelpunten van deze nieuwe aanpak en de impact hiervan op het landelijk gebied.

20 april | 15:00 – 16:30 uur

Eind december kwam de nieuwe coalitie met een ambitieus plan: er komt een nationaal fonds voor het landelijk gebied van 25 miljard euro. De bedragen uit dat programma moeten gebiedsgericht worden uitgegeven met daarin een belangrijke rol voor de provincies. De nauw met de Transitiecoalitie Voedsel verbonden initiatiefgroep Regie op Ruimte liet weten dat in de kabinetsvoorstellen een visie op de toekomst van de landbouw ontbreekt. En dat dit tot verkeerde besluiten kan leiden. Na 100 dagen Rutte IV maken we een tussenbalans op. We bekijken de ideeën bij het ministerie, de wetenschap, de decentrale overheid en de boeren. Gebiedsgerichte aanpak lijkt het toverwoord. Of is het de achilleshiel?

Programma
We beginnen de MeetUp met een gesprek met de Minister van Natuur & Stikstof Christianne van der Wal. Zij vertelt over haar plannen voor het landelijk gebied en de toekomst van de landbouw. Zij zal ingaan op welke knelpunten zij ervaart en welke stappen nodig zijn om de doelen waar het allemaal om draait – verbetering van natuur, bodem, water en klimaat – volledig te realiseren. Niet alleen in 2030, maar ook op de lange termijn.

Boeren Monique van der Laan en Alex Datema pleiten voor een langjarig kennis- en inspiratieprogramma om boeren bij te staan bij de, vaak ook mentale, omslag die zij moeten maken.

Wethouder van der Schans (Ede en FoodValley) deelt zijn ervaring over een gebied met uitdagende opgaven en hoogleraar Jan Willem Erisman vertelt waarom nationale regie nodig is.
We sluiten de MeetUp af met een analyse van de witte vlekken en de stappen voorwaarts door Willem Lageweg, directeur van Transitiecoalitie Voedsel.

Aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn