22 april Demonstratie ‘Drijfmest optimaal benut!’

Maximaal benutten van uw eigen drijfmest is van groot belang. Alle stikstof die verloren gaat als ammoniak of nitraat belast het milieu en komt niet beschikbaar voor de plant. Ook kan worden bespaard op kunstmestaankoop wat, zeker met de huidige prijzen, snel rendabel is.

Binnen het programma ‘Boer aan het Roer’ (onderdeel Regio Deal Foodvalley) nemen we de (praktijk) proef op de som en testen we het effect van verschillende toevoegmiddelen in de pilot Mestverbetering. We willen leren wat het effect is van de verschillende middelen en wat dit uiteindelijk oplevert aan milieuwinst en financiële voordelen voor de gebruiker.

In de winter van 2021-2022 zijn de middelen op 4 pilotbedrijven toegevoegd en dit voorjaar meten we de effecten in het veld. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u over de verschillende toevoegmiddelen en geven we handige tips voor het benutten van uw eigen drijfmest.

Programma

Locatie: Hoge Valkseweg 78, Lunteren

13:00 Inloop met koffie & thee
13:15 Welkom en introductie door Daan Heurkens (Boerenverstand) en Richard v. Hoorn (Waterschap Vallei en Veluwe)
13:30 Mestkwaliteit verbeteren en verliezen verminderen met bacteriën. Door Wim Jaspers (beterruwvoer.nl)
13:50 Steenmeel als bodem- en mestverbeteraar. Gino Smeulders (steenmeeladvies.nl)
14:10 Optimale benutting eigen drijfmest in tijden van hoge kunstmestprijzen door Dennis Storkhorst (groeikrachtbv.nl)
14:30 Het veld in en kijken bij de proef
15:30 Afsluiting

Meer informatie en aanmelden

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Gratis Plattelandstoerisme Boostertraining

Aan de slag met Plattelandstoerisme, van ideeën tot uitvoering Kamperen, glamping, appartementen, groepsaccommodatie, bed & breakfast, excursies, outdoor, proeverijen, workshops, pluktuin of terras. Wil jij

Informatie over GLB 2023

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde Simulatietool kunt u al uitrekenen

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor