25 april POP3 Duurzame Waardeketens Utrecht

Open van 25 april 2022 09:00 – 3 juni 2022 17:00

Toegang tot eerlijke, gezonde en lokale producten zijn van groter belang geworden voor bewoners van de provincie. Daarbij moet de agrariër er in zijn inkomen niet op achteruit gaan. De subsidieregeling stimuleert het creëren van nieuwe concepten of de uitvoering van activiteiten die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Dat kan zijn een nieuw samenwerkingsverband waarbij duurzaam geproduceerde landbouwproducten een grotere of nieuwe afzetmarkt vinden, of een bestaand samenwerkingsverband dat een nieuwe manier vindt om producten op een duurzamere manier af te zetten.

Voor wie
De regeling is voor iedereen die zich bezighoudt met de keten van landbouwproducten. Het kan naast voedsel ook over andere agrarische producten gaan die bedoeld zijn als bouwmateriaal, diervoeder of het gebruik van reststromen. Het samenwerkingsverband moet uit tenminste twee partijen bestaan, waarvan tenminste één landbouwbedrijf of organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Bedrag
Afhankelijk van de aard van de projectactiviteiten: 40 tot 100 procent van de kosten. De gevraagde subsidie bedraagt minimaal 50.000 en maximaal 300.000 euro.

Meer informatie via provincie Utrecht

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn