29 aug.: Demodag Biodiversiteit en Techniek

Natuurinclusieve Landbouw staat volop in de belangstelling en de nieuwe coalitie wil het budget voor agrarisch natuurbeheer verviervoudigen naar € 500
miljoen per jaar. Ook vanuit de ecoregeling, waterkwaliteit en klimaateffecten krijgt natuurvriendelijke landbouw steeds meer aandacht. Boeren en agrarische
natuurcollectieven zijn voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en werkmethoden om dit in de bedrijfsvoering in te passen.

Doel van de Demodag Biodiversiteit en Techniek is om de actuele stand van zaken te laten zien van innovatieve machines en technieken die passen bij natuurvriendelijk beheer. Het gaat over mechanische onkruidbestrijding, bescherming van weidevogels en hun kuikens, bodembeheer, precisie landbouw, ecologisch slootschonen en meer. Er zijn demovelden waar de machines aan het werk zijn, korte presentaties en op de informatiemarkt is veel kennis te halen. Noteer de Demodag dus in uw agenda! We zijn volop bezig met machinefabrikanten en loonwerkers om de dag verder in te vullen. Het definitieve programma wordt medio juli bekend gemaakt. 

Datum: donderdag 29 augustus 2024 T
Tijd:
10:00 – 16:00 uur
Locatie: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2 in Leusden
Voor wie: agrariërs, loonbedrijven, agrarische collectieven, natuurorganisaties,  waterschappen, overheden en andere  geïnteresseerden
Organisatie: BoerenNatuur Utrecht Oost, BoerenNatuur Veluwe en Cumela
Informatie: info@boerennatuurutrechtoost.nl

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn