29 november – Online congres LNV: Sturen op doelen

Datum: 29 november

Belonen van duurzame prestaties, waarderen van vakmanschap en ondernemerschap als sleutels voor een toekomstbestendige landbouw?

De landbouw heeft te maken met grote duurzaamheidsopgaven: biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, diergezondheid en ga zo maar door. De vraagstukken zijn urgent. Steeds opnieuw komen er maatregelen waar de boer aan moet voldoen. Kan dat niet anders en beter? Al jaren wordt in de melkveehouderij gewerkt met een stimulerende aanpak van belonen op integrale duurzaamheidsprestaties. Ligt daar een route die meer lange termijn perspectief kan bieden, meer stimulerend is, integraal werkt én de boer meer ruimte geeft voor eigen keuzes en vakmanschap?

Het ministerie van LNV heeft opdracht gegeven om een aanpak te ontwikkelen voor de gehele landbouw. Met zo nodig wettelijke basisvoorwaarden waar eenieder zich aan moet houden. En daarnaast een integrale set aan kritische prestatie indicatoren (KPI’s) met een brede, stimulerende werking. Tijdens dit congres komt u alles te weten over het werken met deze KPI’s.

Meer informatie en aanmelden via LNV

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn