29 sept. Webinar Natuurherstel in Gebiedsprocessen

Vanuit de lerende samenwerking van het Programma Natuur nodigt het ministerie van LNV u van harte uit voor de digitale themabijeenkomst Natuurherstel als onderdeel van de gebiedsprogramma’s.
Voor Programma Natuur staat systeemherstel in de natuurgebieden centraal. Daar werken we uiteraard al hard aan. In tweede fase van Programma Natuur krijgt dit nog meer vorm binnen de gebiedsaanpak. De gebieden rond de natuurgebieden, de overgangsgebieden, spelen daar een belangrijke rol bij. En dus ook de samenwerking met de gebiedspartners als het gaat om opgaven in domeinen als water, bodem en landbouw.

Gebiedsgerichte samenwerking
Tijdens de bijeenkomst zoomen we in op die gebiedsgerichte samenwerking. Het doel van deze bijeenkomst is te kijken wat vanuit systeemherstel nodig en randvoorwaardelijk is voor de gebiedsgerichte aanpak. Dat doen we op basis van ervaringen en lessons learned. Wat is er ten behoeve van natuurherstel nodig richting de gebiedsprogramma’s die in het kader van het NPLG opgesteld en uitgevoerd gaan worden? We kijken daarbij naar inhoudelijke randvoorwaarden, vormen van samenwerking en wat er nodig is ter ondersteuning in de uitvoering.

Marc Hameleers, manager Kennis en Capaciteit binnen de Netwerkfaciliteit van de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) zal ons bijpraten over de opzet van de ondersteuning van de uitvoering NPLG en neemt de adviezen in ontvangst. In drie deelsessies zoomen we in op verschillende aspecten van de gebiedsaanpak en formuleren we met elkaar do’s en don’ts voor de gebiedsaanpak. RVO deelt de resultaten van een verkenning naar slimme praktijken en oplossingen voor de inzet van schaarse capaciteit bij werken aan systeemherstel. En aan de hand van twee concrete casussen kijken we hoe deze gebiedssamenwerking vorm krijgt in twee gebieden, waaronder het Binnenveld, en wat we daarvan kunnen leren.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een