3 mei – 30 sept. Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Bent u bezig met het circulair maken van uw productieprocessen? Of wilt u een circulair businessmodel ontwikkelen? U kunt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inhuren van een ervaren procesbegeleider. De subsidie Circulaire ketenprojecten opent 3 mei 2022.

Subsidie voor circulaire ketenprojecten
In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U wilt een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren. Daarvoor zijn er nog drempels die komen door de circulariteit, door nieuwheid of op het gebied van samenwerking.

In het circulair ketenproject doet u het uitzoekwerk dat u nodig heeft om deze drempels weg te nemen. Na afloop van het project kunt u het product of de dienst  op de markt brengen of het proces toepassen. Door het gebruiken of toepassen van de resultaten van het project vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Zowel eigen kosten als kosten voor de inhuur van een procesbegeleider komen in aanmerking. De subsidie is maximaal € 120.000 per project; per ondernemer ontvangt u maximaal € 20.000. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal drie en maximaal zes ondernemers. Het budget voor de subsidie Circulaire ketenprojecten is ongeveer € 6 miljoen.

U kunt van 3 mei tot 30 september subsidie aanvragen.

Voorwaarden van uw subsidieaanvraag

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De subsidie Circulaire ketenprojecten wordt als de-minimissteun verstrekt. Elke ondernemer in het samenwerkingsverband moet een de-minimis verklaring indienen bij de subsidieaanvraag.
  • Per samenwerkingsverband mag maximaal één grootbedrijf deelnemen.
  • Doel van het project is om op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen te realiseren. Dit moet leiden tot grondstofbesparing en afname van CO2-uitstoot.
  • Om uw project in goede banen te leiden, huurt u een procesbegeleider in. Deze moet minimaal één jaar ervaring hebben met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. Om belangenverstrengeling te voorkomen, mag de procesbegeleider niet de penvoerder van het project zijn.
  • De looptijd van uw project is maximaal twee jaar. Aan het einde van het project legt u via een korte rapportage verantwoording af over de uitvoering en resultaten van het project.

Meer informatie via RVO

Bron: Subsidiefocus

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een