31 jan: Excursie Van Onze Grond

Graag nodigen we agrariërs, supermarkteigenaren en beleidsmedewerkers uit om deel te nemen aan een studie trip naar een korte keten initiatief in en rond Deventer: Van Onze Grond. Bij dit initiatief werken supermarkteigenaren, boeren, voedselproducenten en logistieke partijen samen om op regionaal niveau via korte toeleveringsketens te leveren. De excursie vindt plaats op 31 januari. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers, dus meld je snel aan via de link onderaan deze pagina. 

We gaan inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen, lessen trekken en kijken of we in de Foodvalley regio iets vergelijkbaars op kunnen zetten c.q. ons bij het VOG initiatief kunnen aansluiten. Kijk ook op https://van-onze-grond.nl/.

Over Van Onze Grond
Het initiatief is gebaseerd op pragmatisme en schaalbaarheid. Interessant is bijvoorbeeld dat de supermarkt eigenaren van verschillend formules afkomstig zijn. Maar ter versterking van de positie van (vaak kleinschalige) producenten werkt men samen, wat leidt tot een verrijking en versterking van de regionale voedseleconomie.

De excursie wordt mogelijk gemaakt binnen thema Nieuwe Verdienmodellen van Boer aan het Roer (Regio Deal Foodvalley) en POP 3 project Veluws Groenten Cluster.
Klik hier voor fotos van het Van Onze Grond schap in Deventer (Hans Kok, Colmschate, en Boreel).

Achtergrond
Er gebeurt momenteel veel in de landbouw en in ons voedselsysteem. Denk aan stikstof, broeikasgassen, energie armoede, voedselarmoede, eerlijke prijzen, dierenwelzijn, verpakkingen, etc. Er wordt steeds ook naar supermarkten gekeken met de vraag of die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van deze uitdagingen. Veel gebeurt op het hoofdkantoor maar juist ook supermarkt eigenaren op lokaal niveau zijn vaak al bezig met boeren in korte ketens, of overwegen daar meer aandacht aan te besteden. Op veel plekken worden ervaringen opgedaan. Het gaat niet altijd meteen goed maar soms juist ook wel. We kunnen tijdens deze excursie leren van de ervaringen uit een andere regio.

Meld je aan via deze pagina.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een