4 jan: Webinar over Landbouwakkoord

Vanuit de POP3 leercyclus ‘Naar een emissieloze landbouw’ wordt dit webinar georganiseerd over het Landbouwakkoord. Het webinar is op 4 januari van 11.00-12.30 uur.

Programma:
Opening
Nut en urgentie van een rationeel en effectief landbouwakkoord 2023 Door Dirk Duijzer Topsector Agri&Food

LANDBOUWAKKOORD 2023 en de adviezen van Remkes
Rudy Rabbinge Lid Commissie Remkes, emeritus hoogleraar WUR

Alles over de Afrekenbare StoffenBalans
Merites & Misverstanden Wim de Hoop & Herre Bartlema & Medewerker LNV

LANDBOUWAKKOORD 2023 en DATABEHEER
Tamme Van der Wal Bioscope bepleit goede afspraken over datagebruik en – eigendom

DE PRAKTIJK AAN HET WOORD

1 GEBIEDSGERICHTE AANPAK in Brummen van de stikstofcrisis en de ASB

    Dirk-Jan Schoonman Melkveehouder deelt zijn ervaring

2 PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING bij certificering van milieuprestaties

    Alex Datema Voorzitter Boerennatuur deelt zijn ervaring

3 CERTIFICERING VAN RESTROMEN EN LOGISTIEK, coöperatief georganiseerd

    Door Pieter van der Valk Agricycling Friesland

 

Aanmelden: mail naar blc@precisiebemester.nl

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn