5 apr: Online BoerenKPI Data

BoerenKPI is een onderzoeksproject gefinancierd door het ministerie van LNV over Kritische Prestatie Indicatoren. Het project staat ook bekend als ‘KPI-K’ of ‘KPI-kringlooplandbouw’. Doel van BoerenKPI is een systematiek te ontwikkelen om de duurzaamheid van afzonderlijke boerenbedrijven te bepalen. Dat moet boeren helpen om via de bedrijfsvoering richting méér duurzaamheid te sturen. Voor anderen -zowel publieke als private partijen- wordt het mogelijk om boeren daarvoor te waarderen en te belonen. De basis is een set van meerdere KPIs.

Hoewel het dus een onderzoeksproject is, staat de aanpak regelmatig in de belangstelling van de politieke actualiteit. In Kamerbrieven én in het landbouwakkoord vallen de woorden stoffenbalans, doelsturing en KPIs. Dat biedt nog geen garanties dat deze aanpak officieel beleid wordt. Maar hoe dan ook lijkt het verstandig om als boer onderbouwd iets te kunnen zeggen over je duurzaamheidsprestaties.

BoerenKPI, wat doen ze?
Afgelopen januari hebben we al regelmatig met elkaar kunnen ‘bijpraten’ over KPI’s onder de vlag van het onderzoeksproject van Wageningen University en Research, het Louis Bolk Instituut en adviesbureau Boerenverstand.

In de pilotgebieden wordt volop gewerkt om met BoerenKPI aan de slag te gaan. Er is veel diversiteit tussen de pilots en al veel ervaring; genoeg uit te wisselen dus. Ze pakken de KPI-Live groepsgesprekken via Zoom (KPI-Live) weer op, en daaromheen publiceren ze interviews en nieuwsbrieven. Kijk op https://www.boerenkpi.nl/

KPI-Live
De eerste drie KPI-Live groepsgesprekken staan gepland, die als serie of onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. De onderwerpen worden gekozen op basis van vragen die binnenkomen en worden steeds ingeleid met een presentatie. Ze zijn onafhankelijk van elkaar te volgen en u ontvangt vooraf een uitnodiging met de link. Voor geïnteresseerden zijn er alvast een aantal online groepsgesprekken gepland:

– wo. 5 april (13:30-14:45) Routekaart Kennis & Data. Wat, waar en bij wie over BoerenKPI?

– wo. 26 april (13:30-14:45) ‘Stoffenbalans, oplossing voor de stikstof-crisis?’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een