6 december: Webinar Toekomst voor de Gelderse Boer

Graag nodigen we u uit voor het webinar Toekomst voor de Gelderse boer op
maandagavond 6 december 2021 van 20.00 – 21.15 uur. Deze avond gaat over het
provinciale programma (kadernota) ‘Toekomst voor de Gelderse boer’ dat in het voorjaar
van 2021 vastgesteld. Met dit programma wil provincie Gelderland de Gelderse agrarisch
ondernemers helpen om in 2030 fit te zijn voor de toekomst. De kadernota bevat onder
meer een perspectief en duidelijk meetbare doelen.

Informeren en in gesprek

We willen de uitvoering verder vormgeven en met z’n allen stappen zetten. Daarom
willen we agrariërs en andere relevante partijen in de Gelderse agrarische sector
informeren en met hen in gesprek over die uitvoering. Tijdens deze online
bijeenkomst geeft de provincie een toelichting op de ambities van de kadernota en de
actuele stand van zaken en uitdagingen qua uitvoering. Vervolgens gaan we in
gesprek over de vraag: hoe kunnen we deze uitvoering verder verbinden met de
uitdagingen die op dit moment spelen in de praktijk? We halen ook suggesties op
voor mogelijke toekomstige bijeenkomsten.

Programma

19.45 uur Online inloop
20.00 uur Welkom
20.05 uur Waar staan we nu? Met:
• Korte films over duurzaam boeren in de Gelderse praktijk
• Ambities kadernota Agrifood, door Albert Thijssen, provincie Gelderland
• Uitvoering kadernota Agrifood, door Leo Blanken, provincie Gelderland
o Waar staan we nu?
o Wat zijn de bijbehorende grootste uitdagingen?
20.35 uur In gesprek:
• Hoe verbinden we de uitwerking van de kadernota met uitdagingen en
behoeften uit de praktijk?
• Gesprek over verschillende thema’s met onder meer: Bob Keurentjes
(voorzitter GAJK), inbreng van andere agrarisch ondernemers en betrokkenen,
reflectie door ondernemerscoach Dorine Zwaan over optimale aansluiting op de
praktijk en reflectie door professor Hens Runhaar (Universiteit Utrecht); wat
hebben boeren vanuit zijn visie nodig om toe te werken
naar natuurinclusieve kringlooplandbouw?
21.15 uur Vooruitblik en afsluiting

Meepraten

Tijdens de avond kunt u met name via de chat inbreng leveren, zo kijken we samen naar
hoe we het Agrifood programma kunnen inzetten voor de uitdagingen in de alledaagse
praktijk.

Aanmelden

U kunt zich vóór 3 december aanstaande aanmelden.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten