MKB-ondernemers kunnen vanaf woensdag 25 november 12:00 uur subsidie aanvragen voor de zogenaamde verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling biedt financiële ondersteuning voor de doorlopende vaste lasten terwijl er niet of nauwelijks omzet is. Ook boeren en tuinders kunnen, mits voldaan aan de voorwaarden, gebruik maken van deze regeling.

LTO Nederland is samen met Greenports Nederland nog in overleg met het kabinet voor meer maatwerk voor specifieke groepen bedrijven die extra fors getroffen zijn door de overheidsmaatregelen in de horeca- en evenementensector.

Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen. Deze subsidie bedraagt maximaal 90.000 euro.

De regeling staat open voor alle sectoren. De subsidie is een belastingvrije tegemoetkoming waarmee ondernemers een deel van hun vaste lasten kunnen betalen. Een belangrijke voorwaarde is dat bedrijven van oktober tot en met december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook moeten bedrijven minimaal 3.000 euro vaste laten hebben.

Aanvragen kan vanaf 25 november 12:00 uur tot en met 29 januari 2021 17:00 uur via de website van RVO. Daar kan ook een voorbeeldberekening worden gemaakt.

BRON: LTO Nederland