Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

Conny van den Top heeft de afgelopen jaren steeds kleine stapjes gezet naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Vanuit gemeente Ede …

Doe met met Vallei Proef Lokaal! Ben jij boer of ketenpartner en actief in de korte keten? Wil jij dat …

Wageningen University & Research (WUR) start binnenkort een onderzoek naar de gezondheidseffecten van zuivel. Leden-melkveehouders in Nederland worden van harte …

Wat kan je als veehouder doen om je erf brandveiliger te maken? Bekijk de Tips- en risicolijst Brandveiligheid Veehouderij voor …

Per 8 maart 2022 is er een nieuw Dagelijks Bestuur bij LTO Gelderse Vallei aangetreden die het voorzitterschap op zich …

Digital marketing inzetten bij erfverkopen Agrarisch ondernemers helpen om beter zichtbaar te zijn met de inzet van internet. Dat was …

In de afgelopen jaren zijn er verschillende ongelukken gebeurd bij hoge concentraties mestgassen in melkveestallen. Naast gezondheidsrisico’s, kunnen brand- en …

In deze interviewreeks delen experts uit de sector hun ervaringen en tips met betrekking tot brandveiligheid op het boerenerf. De …

De partners van het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley werken samen aan de toekomst van de agrarische sector in het gebied. Wat …

In deze interviewreeks delen experts uit de sector hun ervaringen en tips met betrekking tot brandveiligheid op het boerenerf. De …

“Binnen de eerste 7 seconden waarin mensen zich een mening vormen, een goede indruk van je agrarisch bedrijf achterlaten.” Hospitality …

Meten van fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide in Foodvalley regio De regio Foodvalley krijgt een fijnmazig meetnet voor ammoniak, fijnstof en …