Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

In de Foodvalley regio is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit omgevingsmeetnetwerk worden …

Aan de slag met Plattelandstoerisme, van ideeën tot uitvoering Kamperen, glamping, appartementen, groepsaccommodatie, bed & breakfast, excursies, outdoor, proeverijen, workshops, …

In het GLB van 2023 krijgt u als agrariër te maken met nieuwe voorwaarden, regelingen en premies. In de vernieuwde …

Deze bijeenkomst is geannuleerd wegens te weinig opgaves. In het voorjaar 2023 plannen we hem opnieuw. Benieuwd naar de mogelijkheden …

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst …

Multifunctionele landbouw groeit, agrarisch coach kan helpen om de stap te zetten  Landelijk is de omzet van multifunctionele landbouw tussen …

Veel agrarisch ondernemers denken na over nieuwe ontwikkelrichtingen voor hun bedrijf. Misschien komt de gedachte aan het starten van een …

Denk je erover na om je agrarische bedrijf te combineren met een nevenactiviteit? Heb je al eens gedacht aan plattelandstoerisme? …

Circulaire voerconcepten en emissiereducerende technieken kunnen u als agrariër helpen uw bedrijf toekomstbestendig verder te ontwikkelen. Varkenshouders, pluimveehouders en geitenhouders …

Hoe moet het verder met de agrarische sector in onze regio? Op alle niveaus wordt hierover druk gesproken en gedebatteerd. …

Steeds meer regionale consumenten bereiken door je zichtbaarheid gezamenlijk te vergroten. Afgelopen zomer werkten meer dan vijftien agrariërs samen aan …

Op 1 september startte op initiatief van de Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij (SBK) in Barneveld het Calf Expertise Centre (CEC) haar …