Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

Recent werd het door gemeente Ede georganiseerde Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw afgesloten. Twaalf boeren gingen in het leernetwerk aan het experimenteren …

„Je moet niet in de slachtofferrol kruipen maar trots zijn op wat je doet. Laat zien dat je een hoogwaardig …

Jan van der Veen is een enthousiaste aspirant-teler van hazelnoten. Vooral om kennis te vergaren, doet hij mee aan ‘Noten …

Rustgewassen zorgen voor het ophogen van het organische stof gehalte. Hoe hoger het organische stof gehalte, hoe meer water de …

Syrische grillkaas gemaakt van de melk van Hollandse koeien in Leusden. Melkveehouder Ramon van Roomen, die deelneemt aan de Masterclass …

Ken je het Goede Ontmoeten al? In deze streekwinkel in Ede centrum kan je iedere zaterdagochtend als consument mooie duurzame …

Binnen Vruchtbare Kringloop Overijssel worden proeven gedaan met maisteelt zonder bemesting. Mais telen zonder bemesting vermindert uitspoeling, maar levert ook …

Trips en bladluis, 2 plagen die het blad van diverse gewassen aantasten. In de zoektocht naar alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen …

Je wilt altijd beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden, toch? Voor de continuïteit van jouw onderneming …

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht? Wil je werken aan een gezondere bodem, meer wateropslag of meer doen …

In Netwerk Praktijkbedrijven zijn 40 melkveebedrijven de uitdaging aangegaan hun ammoniak- en methaanemissies fors te reduceren. Het netwerk is op …

Reactie Landbouwnetwerk op stikstofpublicaties Naar aanleiding van de recente publicaties omtrent stikstof heeft het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley minister Schouten uitgenodigd …