Activiteiten
in de regio

Asset 7 Agenda

Doorlopend op de hoogte worden gehouden van nieuwe evenementen, subsidies en projecten? Volg onze Facebookpagina!

Bekijk ook het overzicht van actuele Subsidies.

De Regieorganisatie GLB, Stichting Stimuland, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en LEADER Netwerk Nederland (LNN) organiseren de Werkplaats. …

Op donderdag 16 november organiseert Transitiecoalitie Voedsel het webinar: Duurzame landbouw in de campagneperiode voor de verkiezingen. We blikken terug …

In deze korte webinar zal duidelijk worden waarom cijfers over de gezondheid, sociale, ecologische en economische waarden van de eiwittransitie …

Op donderdag 23 november a.s. van 9.30 tot 15.30 uur organiseert Integraal Aanpakken, het programma waar Netwerk Praktijkbedrijven onderdeel van …

Wilt u investeren in maatregelen op uw bedrijf om stikstofreductie te realiseren en heeft u voor uw bedrijf voor het …

Wilt u uw veehouderij geheel of gedeeltelijk verhuizen naar een andere locatie om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie …

Wilt u investeren in nieuwe economische activiteiten op (een deel) van uw huidige veehouderijlocatie om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt …

Heeft u zich aangemeld voor subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan vraagt u deze vanaf 15 oktober en uiterlijk …

Op 23 oktober is het Symposium Antibioticagebruik in de varkenshouderij: (sociologische) interventies, nieuwe technieken, en inzichten om het gebruik van …

Op 27 oktober 2023 opent melkveebedrijf Bloemenweidemelk haar deuren! Je bent van harte welkom om door boerin Ramona Schalkwijk geïnspireerd …

Op 2 oktober 2023 gaan onderzoekers, veehouders, politici, dierenartsen, dierenbeschermers, ambtenaren en andere professionals met elkaar in gesprek over dierwaardige …

Heeft u een agrarisch bedrijf dat al voor het grootste gedeelte overgeschakeld is op duurzame landbouw? Wilt u uw kennis …