Agrariërs zijn de groene motor van de regio

Steven van Westreenen, directeur agrarisch adviesbureau VanWestreenen

‘De agrarische sector is de groene motor voor Regio Foodvalley. De regio is er groot door geworden. Nog steeds is de sector onmisbaar, al liggen er wel de nodige uitdagingen. Die kunnen we opvatten als bedreigingen, maar ook zien als kansen om te innoveren. De benodigde investeringen moeten agrariërs wel terug kunnen verdienen. Ofwel: als maatschappij moeten we realistisch blijven in onze wensen en eisen aan de ondernemers. Circulaire, natuurinclusieve landbouw; het is allemaal prima, maar de verdienmodellen moeten kloppen. Alleen dán is er zicht op een vitale agrarische sector. Vitaal betekent voor mij ook: behoud van de schepping. De kunst is om de juiste balans te vinden tussen economie, verduurzaming en maatschappelijke wensen.

Als ik mag dromen zie ik over tien jaar agrariërs die van hun werk genieten. Ze produceren met passie, verdienen een goede boterham en leveren een bijdrage aan natuur en milieu. Kringlopen zijn binnen het bedrijf of door samenwerking met andere bedrijven in de regio zoveel mogelijk gesloten. Door een intensieve verbinding met kennisinstellingen wordt de nieuwste kennis toegepast en kwaliteitsvoedsel geproduceerd, dat voldoet aan binnen- en buitenlandse maatschappelijke wensen.

Voor verwezenlijking van dit droombeeld is samenwerking binnen en tussen alle schakels het sleutelwoord. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley kan die samenwerking versterken en zorgen voor zinvolle projecten die daadwerkelijk ten goede komen aan de primaire ondernemers. In het Landbouwnetwerk stel ik mijn kennis graag pro deo beschikbaar. Met als doel om te blijven wat we zijn: de kraamkamer van vernieuwing van de agrarische sector in de wereld.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een