Ervaringen uit de Agro Ondernemersscan: Familie van Nijhuis

Agro Ondernemersscan brengt kansen voor bedrijf in beeld

Waar liggen de kansen voor uw agrarisch bedrijf? Door hun deelname aan de Agro Ondernemersscan ontdekte de familie van Nijhuis waar zij met hun melkveebedrijf naartoe wilden. “Blijk je een verkeerde afslag te hebben genomen, dan is niet alles verloren voor je bedrijf. Door de scan hebben we het vertrouwen en moed gekregen om de draad weer op te pakken en keuzes te maken.”

Meneer en mevrouw van Nijhuis deden mee aan de pilot van de Agro Ondernemersscan toen hun melkveebedrijf in Nijkerk door omstandigheden stil was komen te liggen. “We spraken in de tijd Evert Heijn Schuiteman en hij gaf aan de scan net ontwikkeld was en dat het mogelijk iets voor ons zou kunnen zijn.” Wij konden de hulp gebruiken en zijn er toen mee begonnen.

Vraaggesprekken
De scan betekende een aantal vraaggesprekken bij de familie van Nijhuis op het erf. Daarbij waren altijd meerdere mensen aanwezig, zoals Ijsbrand Snoeij van ’t Paradijs, VanWestreenen en mensen van Schuiteman Advies zoals Evert Hein Schuiteman zelf. “Tijdens de gesprekken werden bijvoorbeeld vragen gesteld over onze huidige situatie, maar ook ging veel over onze interesses en ambities. Waar we naartoe wilden kreeg zeker zoveel aandacht als hoe we hier gekomen waren. Wat met name fijn was aan deze gesprekken, was dat we weer in kansen konden gaan denken in plaats van beren op de weg zien. Het had voor ons ook meerwaarde dat de gesprekken op ons eigen erf werden gevoerd. Thuis ben je toch iets meer op je gemak en heb je een beeld bij waar je over praat.”

Interessant bleek uit dat tijdens deze gesprekken wensen naar boven kwamen die de familie eigenlijk al langere tijd had, maar nooit eerder wat mee hadden kunnen doen. “Ik wilde eigenlijk wel wat met zorg gaan doen” , vertelt mevrouw van Nijhuis. “Maar ik wist niet goed wat en al helemaal niet hoe ik dat in onze situatie kon gaan oppakken. Naar aanleiding van de gesprekken ben ik een periode gaan meelopen op een zorgboerderij, waar ik ontdekte dat het echt wat voor mij was.”

Rotonde
Na een aantal gesprekken volgde het rapport en een adviesgesprek. “Hierbij was heel duidelijk in kaart gebracht waar de mogelijkheden voor ons lagen. Ze lieten ons zien hoe je je bedrijf kunt benaderen als een rotonde. Je gaat de rotonde op en neemt dan de afslag die bij je past. Blijk je een verkeerde afslag te hebben genomen, dan is niet alles verloren. Dan ga je gewoon weer terug en kies je een andere afslag. Zo hebben we zelf ook weer het vertrouwen en moed gekregen om keuzes te maken en de draad weer op te pakken.”

Toekomst
Na hun deelname aan de Agro Ondernemersscan volgde een periode van keuzes maken en stappen zetten. Zo ging de familie van Nijhuis in gesprek met hun verpachter om met de verkoop van fosfaatrechten weer melkkoeien aan te kunnen kopen. Inmiddels staan in de stallen weer 41 melkkoeien en 16 stuks jongvee. Mevrouw van Nijhuis is onlangs geslaagd voor haar opleiding in de zorg. Nu staat de familie weer voor keuzes om vanaf hier hun pad te bepalen.

“Het liefst zouden we over een jaar uitgegroeid zijn naar 50 koeien en iets in de zorg hebben opgestart. We zouden graag begeleiding en opvang aan ouderen bieden. En omdat we zelf ook een periode hebben meegemaakt dat we hier behoefte aan hadden, zou het mooi zijn als we ook iets kunnen betekenen voor mensen die even tot rust moeten komen. Hen helpen om daarna weer verder te kunnen. Voor de zorgtak zullen we ook in gesprek moeten met de gemeente; waar is vraag naar en wat is ervoor nodig om dat op te kunnen starten? Bij dat soort vragen zou de scan mogelijk ook kunnen helpen.”

Aanraden
Volgens de familie van Nijhuis is de Agro Ondernemersscan ook aan andere ondernemers aan te raden. “Het helpt om zaken op een rij te zetten en weer mogelijkheden te zien. We hebben die gesprekken als ontzettend netjes ervaren en ze lieten ons echt in onze waarde staan. Dat hebben we in die periode ook weleens anders ervaren. Terwijl het jaren daarvoor wel goed ging met ons bedrijf. Door de scan zagen we in dat dat nu ook kon en kregen we weer enthousiasme om aan de gang te gaan.”

Interesse?
Heeft u interesse in de Agro Ondernemersscan of wilt u meer informatie? Kijk op www.landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl/ondernemersbegeleiding of neem contact op het met Agroloket Regio Foodvalley (tel. 088 888 6633, agroloket@landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl )

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een