‘Alle beetjes helpen in de strijd tegen fijnstof’

Jan Noorlander, Leghennenhouder in Barneveld

‘In Regio FoodValley werken overheden samen met de pluimveesector aan verbetering van de luchtkwaliteit door de fijnstofuitstoot te verminderen. Toen het Poultry Expertise Centre proefstallen zocht om nieuwe technieken uit te proberen voor haalbare en betaalbare innovaties, hoefde ik niet lang na te denken. Elke mogelijkheid waarmee mijn stallen schoner worden, wil ik aangrijpen.

Dat we na de verplichte omschakeling naar volière-stallen meer stof in de stallen zouden krijgen, wist eigenlijk elke pluimveehouder wel. Sinds 2010 zoek ik oplossingen om het stof te reduceren. Eerder deed ik mee met een proef van het Wageningen University & Research, maar helaas bleek de ionisatietechniek niet praktisch haalbaar.

Nu doe ik een soortgelijke proef met een verbeterde techniek via het Poultry Expertise Centre. In mijn stal is een systeem geïnstalleerd dat via ionisatie stofdeeltjes uit de lucht verzwaart, zodat ze neerdalen op de grond. Positief aan het systeem vind ik dat het onderhoudsarm is. Ik hoef alleen af en toe te kijken of alles nog werkt. Ik ben heel benieuwd hoe effectief de methode is, maar moet geduld hebben. De resultaten worden pas gedeeld nadat alle metingen zijn gedaan. Dit is om geen valse verwachtingen te scheppen.

Ik heb niet de illusie dat we een systeem krijgen dat 75 tot 100 procent fijnstof reduceert. Het zou al mooi zijn als we 20 of 30 procent reductie halen. Ik maak al gebruik van warmtewisselaars waardoor het fijnstof met 13 procent afneemt en een strooiselschuif die 20 procent reductie oplevert. Zo kun je door verschillende ingrepen straks toch op een behoorlijke reductie uitkomen.’

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn