‘Regio Foodvalley is niet voor niets een voorbeeldregio’

Fije Visscher & Gina van Elten, voorzitter respectievelijk vice-voorzitter LTO Gelderse Vallei ‘Uniek aan de Gelderse Vallei is de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Daardoor kunnen we elkaar snel vinden en de handen ineenslaan voor een sterke agrarische sector. In die lijn hebben we met alle partijen het Manifest van Salentein opgesteld en het […]

Agrariërs zijn de groene motor van de regio

Steven van Westreenen, directeur agrarisch adviesbureau VanWestreenen ‘De agrarische sector is de groene motor voor Regio Foodvalley. De regio is er groot door geworden. Nog steeds is de sector onmisbaar, al liggen er wel de nodige uitdagingen. Die kunnen we opvatten als bedreigingen, maar ook zien als kansen om te innoveren. De benodigde investeringen moeten […]

Samen werken aan een vitale agrarische sector

Petra Aben & Marcel Wijnen, directeur Food & Agri Rabobank Midden-Nederland, directievoorzitter Rabobank Gelderse Vallei ‘Als food & agri bank hebben we naast een financiële ook een maatschappelijke taak: de sector verder helpen. Aangezien dit ook de intentie is van het Netwerk Salentein, zijn we vanaf het allereerste begin betrokken. Al onze drie banken in […]

Regio Foodvalley is het laboratorium voor praktijkinnovaties

Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur van Aeres Groep ‘Opleiden in ondernemerschap is onze specialiteit. De onderwijsinstellingen van Aeres Groep leiden dan ook veel bedrijfsopvolgers op. We leren leerlingen en studenten afgewogen keuzes te maken. Of ze nu willen gaan produceren voor de wereldmarkt, de korte keten of een combinatie daarvan. Ook veel toekomstige erfbetreders […]

Ik geloof in de kracht van ons gebied

Willemien Vreugdenhil, Wethouder van de gemeente Ede ‘De start van het Netwerk Salentein blijft mij bij als één van de meest indrukwekkende bijeenkomsten uit mijn loopbaan, omdat er zo open is gepraat over wat wij allen op de agrarische erven zien gebeuren. Er is een hechte groep ontstaan vanuit de vier o’s: ondernemers, overheid, onderzoek […]

Voor elke boer is er wel een verdienmodel

Evert Hein Schuiteman, directeur Schuiteman Corporate Finance ‘Agrariërs zorgen voor ons eten en geven veel bedrijven en organisaties bestaansrecht. Stalinrichters, voerfabrikanten, adviseurs, onderwijs, wetenschap enzovoort; alle hebben hun roots in de primaire sector. De kennis en ervaring wat betreft voedselproductie die dat heeft opgeleverd, wordt wereldwijd vermarkt. Die positie moeten we zien te behouden. Dat […]

We hebben superboeren in de Regio Foodvalley

Marijke Everts, directeur corporate affairs bij de VanDrie Group ‘Als agrarische sector vinden we het soms lastig om onze trots te uiten. Onterecht, want boeren hebben geen slecht imago. Burgers geven agrariërs een 7,8 als rapportcijfer. Ik zeg dan ook tegen elke boer dat hij trots mag zijn. Trots ben ik ook op de VanDrie […]

De Salentein-aanpak biedt fantastische kansen

Aart de Kruijf, wethouder van de gemeente Barneveld ‘Ons buitengebied is gebaat bij een stevige landbouwstructuur. Alleen dan blijft het landelijk gebied aantrekkelijk. Laten we om onze agrarische ondernemers heen staan en hen ondersteunen in hun zoektocht naar een vitale toekomst! Vanuit deze gedachte is het Netwerk Salentein ontstaan. Samen met wethouder Willemien Vreugdenhil van […]