Begeleiding bij bedrijfsplan agroforestry

Voor 1 maart

Heeft u interesse voor bomenlandbouw of agroforestry? Hoe komt u tot een ontwerp en tot een goed rendabel plan? Meld u voor 1 maart aan bij het Agroforestry Netwerk Gelderland om onder begeleiding een bedrijfsplan op te stellen.

Tegen een geringe eigen bijdrage biedt het netwerk begeleiding bij het opstellen van een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan bestaat uit een beplantingsontwerp en een economische inschatting van uw ideeën. We hebben het hier over alle mogelijke vormen van agroforestry; van bomen in akkerbouw, noten met vee, aanplant van voederhagen, etc..

Professionele begeleiding
Het bedrijfsplan wordt opgesteld, na een intake gesprek, door St. Landschapsbeheer (SLG) of door landschapsontwerper dhr. Dyon Temming (bomen-/landschap) en Jacob Haalstra van Agro Advies (economisch). Daarna vormen maximaal 10 deelnemende agrariërs een “vaste” studiegroep. Met deze collega’s kunt u kennis en ervaringen uitwisselen. Ook wordt u verder in het traject begeleidt bij het uitvoeren van de plannen. Voor de inhuur van de deskundigen betaalt een eigen bijdrage van 400,- excl. BTW.

Voorbereidende workshops
Voor u met het opstellen van het bedrijfsplan start, woont u kosteloos twee digitale workshops bij. Over agroforestry in het algemeen en over het ontwerp ervan op uw eigen bedrijf. Deze workshops vinden plaats onder leiding van SLG, door dhr. Kees van Veluw van de WUR en door de mij als agro-ecoloog en trekker van het Agroforestry Netwerk Gelderland. Na deze workshops beslist u of u onder begeleiding een bedrijfsplan op wilt stellen.

Aanmelden voor 1 maart
Als agrarisch ondernemer in Gelderland kunt u gebruik maken van dit aanbod. Meldt u zich dan voor 1 maart aan via piet@romboutsagroeco.nl. De workshops vinden plaats in maart en uitwerking van het bedrijfsplan deze zomer. U bent dan voor het nieuwe plantseizoen (1 oktober) zover dat u in van start kunt gaan!

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn