Blog Van Drie Group: Gezamenlijk uitdagingen het hoofd bieden

Blog Van Drie Group: Gezamenlijk uitdagingen het hoofd bieden

De landbouwsector staat voor een groot aantal vraagstukken en uitdagingen. Hoe behouden we een vitaal platteland? Een goed verdienvermogen? Hoe dragen we zorg voor een goed milieu en klimaat? Het is voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om zulke grote vraagstukken zelf op te lossen. Een bundeling van krachten is daarom gezet in de Gelderse Vallei. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley zet zich in voor deze landbouwtransitie. De VanDrie Group is één van de partners van dit netwerk. We spreken met Ilona Baan en Kees van Vuuren, Netwerkregisseurs van het Landbouwnetwerk.

Hoe is het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley tot stand gekomen?

Ilona: “In 2017 is op het Landgoed Salentein in Nijkerk een manifest opgesteld door partijen in en rond de agrarische sector in de Foodvalley regio. Niet alleen vandaag de dag is de onrust in de sector groot, ook toen al was het besef aanwezig dat samengewerkt moet worden om toekomstperspectief te kunnen hebben in de agrarische sector.” Kees vult aan: “Binnen dit landbouwnetwerk slaan partners daarom de handen ineen vanuit de overtuiging dat innovatie in de sector noodzakelijk is, maar dat niemand dat alleen kan. Door met meerdere lokale partners, zowel overheid, agrariërs als het bedrijfsleven, samen te werken aan concrete resultaten wordt maximale ontwikkeling gestimuleerd. Dit alles voor het behoud van een stevige, toekomstbestendige agrarische sector in deze regio.”

Over de boer wordt veel gesproken. Hoe zorgen jullie ervoor dat er in het landbouwnetwerk ook echt met de boer gesproken wordt?

Ilona: “Als netwerk zijn we er niet alleen voor de boer, maar met de boer. Onze aangesloten partners hebben de voeten in de klei, zijn boer of zijn voornamelijk agrarisch-gerelateerde organisaties en bedrijven. Doordat lokale overheden zijn betrokken, weten we in het Landbouwnetwerk goed wat er speelt in dit gebied. Kees: We werken aan verschillende thema’s zoals Ruimte om te ondernemen, Ondernemersbegeleiding, Waarderen en verdienen en Leefomgeving. Bij de uitwerking van die thema’s is gezond boerenverstand onontbeerlijk. Een substantieel deel van de deelnemers bij deze thema’s bestaat daarom uit boeren.

Ilona: “Een mooi voorbeeld is het thema Ondernemersbegeleiding. Boeren staan flink onder druk. De gevolgen van het coronavirus en de opgaven voor het landelijk gebied rond stikstof, duurzaamheid en biodiversiteit geven veel uitdagingen. Verschillende trajecten binnen het Landbouwnetwerk bieden begeleiding op technisch, bedrijfskundig of persoonlijk vlak. Dit kan helpen om als boer tot betere keuzes te komen; keuzes die samen met een expert, gewoon aan de keukentafel gemaakt kunnen worden. Of gewoon eens sparren over de toekomst, dat kan ook. Dat geeft al zo veel inzichten.”

Binnen dit landbouwnetwerk slaan partners daarom de handen ineen vanuit de overtuiging dat innovatie in de sector noodzakelijk is, maar dat niemand dat alleen kan. – Kees van Vuuren

Ze vervolgt enthousiast: “Daarvoor hebben we ook het Agroloket Regio Foodvalley opgericht. Bij dit loket zijn de projecten en initiatieven voor boeren in de Foodvalley regio bekend en kunnen we boeren gemakkelijk in contact brengen met elkaar of met een al lopend initiatief. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden en kan een boer snel informatie vinden over wat het beste bij hem of haar past. Agrariërs kunnen hier ook terecht met kennisvragen. ”

Wat definieert de partners en boeren die deelnemen aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley?

Kees geeft aan: “De deelnemers aan ons netwerk, partner en boer, hebben allen een duidelijk doel: samen werken aan een toekomstbestendige agrofoodsector in de regio. Dat kunnen we alleen bereiken door te blijven ontwikkelen en innoveren. Er zijn zaken waar we als sector in kunnen verbeteren. We merken dat een kritische discussie in ons netwerk niet uit de weg gegaan wordt, wederzijds respect blijft daarbij gelukkig de ondertoon voeren. Zo houden we elkaar scherp.”

De VanDrie Group is partner van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. Waarom doet de VanDrie Group dat?

Marijke Everts (Director Corporate Affairs VanDrie Group) licht het toe: “Een groot deel van de kalverhouders waarmee we samenwerken is in de Foodvalley regio gevestigd. Dat maakt een vitale, duurzame regio voor ons van groot belang. Als Nederlands familiebedrijf hebben we een langetermijnvisie. De wereld willen we beter achterlaten voor volgende generaties. We willen beantwoorden aan de voorwaarden die de maatschappij stelt. De kalversector is daartoe in staat. Wij kunnen een vitale sector zijn die de Europa van smakelijk en duurzaam kalfsvlees voorziet.

Via het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley kunnen we de dialoog over onze uitdagingen aangaan. Het komt erop aan om elkaar eerlijk aan te spreken, maar ook goed naar elkaar te luisteren en begrip te tonen. Het Landbouwnetwerk is een voorbeeld van hoe vele partijen kunnen samenwerken, lokaal draagvlak kunnen verwerven en nog meer krachten uit de regio kunnen bundelen. Dat is belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf. We hebben in de Foodvalley regio zulke mooie bedrijven. Superboeren zijn het! Landbouwnetwerk Regio Foodvalley kan het instrument zijn om de vele uitdagingen die we kennen gezamenlijk het hoofd te bieden.”

Bron: Van Drie Group

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een