Bodemcursus Boer aan het Roer

Start november 2021

In november 2021 wordt de Bodemcursus weer aangeboden. Deze wordt fysiek georganiseerd in Kootwijkerbroek. Bij voldoende animo wordt in de winter nog een ronde gestart. De cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van Boer aan het Roer. De cursusleider is Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut.

Inmiddels hebben al zo’n 75 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties en wegens Corona ook online een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 10.00-15.00 uur. Het begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat de bodem is zoals het is? Hierbij komen allerlei thema’s aan bod zoals structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert. Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te bespreken.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. De cursus biedt ook praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden, maar ook nieuwe teeltplannen. Om de kennis in praktijk te brengen worden profielkuilen gegraven en gezamenlijk beoordeeld. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Kortom, een waardevolle cursus die zaken die je allang wist, verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd door eerdere cursisten.

Interesse?

Je kunt je nu aanmelden om eventueel nog aan te sluiten bij de cursus in november of een nieuwe ronde in de winter. Stuur een mail naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl. Contactpersoon is Manon Scholte, 06 2958 6394

Let op! Aanmelden is meedoen en jouw volledige aanwezigheid voor de hele ronde wordt dan ook verwacht.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn