Brandveiligheid stallen is een gedeeld belang

Stalbranden hebben urgentie bij veehouders. Brandveiligheid staat hoog op de agenda van Nederlandse veehouders en de afgelopen jaren zijn er veel inspanningen verricht om nieuwe en bestaande stallen veiliger te maken, in tegensstelling tot de constatering in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afgelopen week. LTO heeft waar mogelijk bijgedragen aan het onderzoek en bekijkt nauwkeurig welke aanbevelingen uit het onderzoek overgenomen kunnen worden.

Stalbranden zijn vreselijk voor dieren, ondernemers en hun omgeving. LTO Nederland werkt daarom in het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 met de POV, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland aan het verbeteren van de brandveiligheid van stallen. In de Gelderse Vallei loopt een project in samenwerking met LTO Gelderse Vallei, veehouders, Univé, GVVM, Ten Dijk Ongediertebestrijding en gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Woudenberg.

Lees ook het interview met Fije Visscher


Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn