Project Brandveiligheid in Veestallen Gelderse Vallei

Een stalbrand is een nachtmerrie voor iedere agrariër. Een met zorg en hard werken opgebouwd bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact, ook op de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners.

In het landelijke actieplan ‘Brandveilige veestallen 2018-2022’ is afgesproken dat de brandweer in samenwerking met LTO voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen over brandveiligheid in en rondom de stallen, bijvoorbeeld bij studieclubs en agrarische jongerenverenigingen.

Gelderse Vallei
Tot voorjaar 2022 wordt een project uitgevoerd waarin een brandrisico-inventarisatie wordt gedaan op vier veehouderijstallen in de Gelderse Vallei. Het doel van het project is om kennis uit te wisselen over risico’s en aandachtspunten op veebedrijven met betrekking tot brandveiligheid en hier voorlichting over te geven aan agrariërs en betrokken partijen in de regio. In het project gaan een groep partners vanuit VGGM, KSN, Univé, Ten Dijk Ongediertebestrijding en LTO Noord samen de boer op. Tijdens die bezoeken wisselen zij samen met de deelnemende agrariërs kennis en ervaringen over brandveiligheid en risicofactoren op het bedrijf. Naar aanleiding daarvan wordt voorlichting georganiseerd voor agrariërs en installateurs in de regio. Het project wordt georganiseerd en getrokken door LTO Noord, medefinanciers zijn gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Woudenberg. 

Neem contact op!
Heb je nieuw- of verbouwplannen? Betrek  partijen om je heen! Neem in een vroeg stadium al contact op met VGGM en je verzekeraar. Contactgegevens VGGM: risicobeheersing.brandweer@vggm.nl.

Een incidentje op je erf gehad wat je zelf hebt kunnen oplossen? Hier kunnen anderen veel van leren. Neem bijvoorbeeld contact op met VGGM: brandonderzoek@vggm.nl

Vragen over dit project? Neem contact op via het Agroloket: 088 888 6633 – agroloket@landbouwnetwerkrfv.nl 

Tips en artikelen

Folders en video's

Tips- en risicolijst Brandveiligheid Veestallen
Folder VGGM Stalbrand voorkomen
Folder Stalbrand voorkomen van Brandweer NL
Resultaten en tips Project Brandveiligheid in veestallen Gelderse Vallei
Video elektrakeuring Unive KSN
Video Elektrakeuring moet stalbranden voorkomen
Webinar Preventie - Taskforce Toekomstbestendige Stallen

Projectpartners