Tips- en risicolijst Brandveiligheid op het erf

Wat kan je als veehouder doen om je erf brandveiliger te maken? Bekijk de Tips- en risicolijst Brandveiligheid Veehouderij voor praktische handvatten. Deze lijst is een uitgave van het project Brandveiligheid in Veestallen Gelderse Vallei. Meer informatie over het project en tips van experts? Ga naar onze pagina over Brandveiligheid

Hoe verminder ik risico’s op mestexplosies?

In de afgelopen jaren zijn er verschillende ongelukken gebeurd bij hoge concentraties mestgassen in melkveestallen. Naast gezondheidsrisico’s, kunnen brand- en explosierisico’s ontstaan bij hoge concentraties methaangassen in de mestkelder. Een recent voorbeeld is de explosie op een melkveebedrijf in Maarsbergen. Hieronder vind je tips hoe je deze risico’s op jouw melkveebedrijf kunt voorkomen. Benieuwd naar […]

Brandveiligheid in veestallen: in gesprek met Nick Put (VGGM)

In deze interviewreeks delen experts uit de sector hun ervaringen en tips met betrekking tot brandveiligheid op het boerenerf. De artikelen maken deel uit van het project ‘Brandveiligheid in Veestallen Gelderse Vallei’. Dit keer zijn we in gesprek met Nick Put van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden: “We bieden aan om mee te kijken met veehouders. […]

Brandveiligheid in veestallen: in gesprek met Karlo Rosing (KSN)

In deze interviewreeks delen experts uit de sector hun ervaringen en tips met betrekking tot brandveiligheid op het boerenerf. De artikelen maken deel uit van het project ‘Brandveiligheid in Veestallen Gelderse Vallei’. Dit keer zijn we in gesprek met Karlo Rosing van Keuring Service Nederland: “Met elektra kan je veel dingen niet zien en daar […]