Coach voor boeren in regio Foodvalley met vragen over toekomstperspectief

Er komt veel op boeren af, van nieuwe wetgeving tot een onzekere markt en van een meer kritische maatschappelijke opinie tot allerlei transities. Boeren en boerenfamilies zitten met vragen: Wat moeten we nu doen? Hoe ziet ons bedrijf er over 5 jaar uit? Boeren in regio Foodvalley met vragen over de toekomst van hun bedrijf kunnen gebruik maken van een onafhankelijke coach. In dit coachingstraject, beter bekend als ‘Zicht op de Toekomst’, worden de mogelijkheden verkend die bij de boer, zijn of haar gezin en bedrijf passen.

Vragen over toekomstperspectief

Uit eerdere inventarisaties is naar voren gekomen dat veel boeren worstelen met vragen die betrekking hebben op hun toekomstperspectief, dit zijn zowel bedrijfsgerelateerde vragen als vragen in de privésfeer.
Een onafhankelijke coach kan boeren en hun gezinnen begeleiden bij het maken van keuzes en daarmee helpen een duurzaam en rendabel toekomstperspectief te ontwikkelen. In Zicht op de Toekomst staat de boer centraal, de uitkomst moet passen bij zowel boer als gezin en bedrijf.

De coach kan onder andere helpen met vragen over: bedrijfsopvolging, bedrijfsbeëindiging of het ontplooien van nieuwe activiteiten op het erf. Maar het kan ook gaan over verdienmodellen, bedrijfsontwikkeling, asbestsanering, zon op dak, kringlooplandbouw of een (recreatieve) nevenactiviteit.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.

Uiteenlopende vraagstukken

Dat de coaches te maken krijgen met verschillende vraagstukken blijkt maar al te goed uit de praktijk. Wim Korsten, één van de betrokken coaches zegt hierover:
“Soms worden bedrijven ingesloten, bijvoorbeeld door wegen of woonwijken, waardoor er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn. Dan moet je kijken welke kansen overblijven en bij de situatie passen.”
“Dit hoeft helemaal niet te resulteren in bedrijfsbeëindiging, zegt Wim. We zien ook dat deelnemers overstappen naar een andere bedrijfstak.”

Wim vervolgt: “Deelname aan Zicht op de Toekomst hoeft niet te betekenen dat het slecht met de ondernemer gaat. Het komt wel eens voor dat ondernemers de uitdaging missen. Ook in dat geval bespreken we wat er mogelijk is, met als resultaat bijvoorbeeld een nieuwe koers die wel weer enthousiasme opwekt.”

Vrijblijvend keukentafelgesprek

Indien geïnteresseerde boeren niet weten of een coachingstraject de juiste weg is voor hun specifieke situatie, dan kunnen ze ook eerst een vrijblijvend keukentafelgesprek aanvragen. Tijdens het keukentafelgesprek, thuis met een onafhankelijke coach, wordt de vraagstelling geïnventariseerd en besproken of Zicht op de Toekomst een oplossing kan bieden. Indien dat niet het geval is wordt gezocht naar een traject dat beter past. Vrijblijvende keukentafelgesprekken zijn aan te vragen via het Agroloket van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.

Over Zicht op de Toekomst

Zicht op de Toekomst is een initiatief van Landbouwnetwerk Regio Foodvalley en richt zich op agrarische ondernemers in de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Scherpenzeel, en Wageningen. Zicht op de Toekomst wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland en heeft al meer dan 40 boeren geholpen met toekomstgerichte vraagstukken.Voor meer informatie:

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten