Coalitieakkoord biedt extra perspectief voor Regio Foodvalley

Coalitieakkoord biedt extra perspectief voor Regio Foodvalley

Het Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” biedt Regio Foodvalley extra perspectief de landbouwtransitie én woningbouwopgave uit te voeren. “Het nieuwe kabinet wil per gebied inzichtelijk maken hoe de landbouw zich duurzaam kan ontwikkelen. In Regio Foodvalley hebben we veel in huis waar het kabinet op kan voortbouwen. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied met een fonds van 25 miljard euro – dat in het coalitieakkoord wordt aangekondigd – biedt ons als regio kansen om de toekomst van het landelijk gebied, samen met boeren als voedselproducenten en beheerders van de groene ruimte, invulling te geven.

Dat zegt René Verhulst, burgemeester van Ede en voorzitter van Regio Foodvalley, in een eerste reactie op het coalitieakkoord. Regio Foodvalley is Nederland in het klein. Een krachtige, prachtige en compacte regio met uitmuntende onderwijsinstellingen, sterke ondernemingen en ambitieuze programma’s op het gebied van voeding en een gezonde leefstijl. In deze regio, waarvan de helft uit natuurgebied de Veluwe bestaat, komen de woningbouw- en landbouwopgaven samen. “Wij weten als acht gemeenten wat samenwerken betekent en geven inwoners en boeren in het landelijk gebied het vertrouwen dat we geld en middelen beschikbaar stellen om tot actie over te gaan. Voor een duurzaam toekomstperspectief pakken we de opgaven in samenhang met elkaar op: “Boeren en het landelijk gebied kunnen profiteren van meer consumenten dichtbij, terwijl dorpen en steden kunnen profiteren van meer landschapsgrond en recreatiemogelijkheden. Daarom moeten woningbouwopgave en landbouwtransitie hand-in-hand gaan.”
Regio Foodvalley doet voor zo’n gebiedsgerichte aanpak nu al ervaring op met de Regiodeal Foodvalley en werkt met pilots voor gebiedsgerichte aanpakken rondom onder andere de stikstofopgave. De coalitiepartijen investeert de komende jaren in totaal 900 miljoen euro extra in regiodeals.

Het belang van boeren: voedselproducten én beheerders van onze groene ruimte
Het coalitieakkoord besteedt extra aandacht aan het oplossen van de stikstofproblematiek. “Wij moeten in onze regio de stikstofuitstoot drastisch verminderen, de natuur herstellen en hebben tegelijkertijd een grote woningbouwopgave. Wij gaan daar de komende jaren, met onze inwoners en ondernemers, hard aan werken. Zeker op onze boeren komen grote veranderingen af. Die veranderingen zijn noodzakelijk, maar we moeten en gaan wel samen aan de slag om de kansen die dat voor het toekomstperspectief biedt, te benutten. Boeren zijn onmisbaar als voedselproducent en zij zijn steeds vaker beheerders van de groene ruimte. We zetten in op omvorming naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw, natuurversterkende maatregelen, het verminderen van stikstofuitstoot door innovatie, aandacht voor het klimaat, het ontwikkelen van andere economische activiteiten, bedrijfsverplaatsing of bedrijfsbeëindiging. Daarvoor is geld nodig en een overheid die met één overzichtelijk pakket maatregelen werkt. Dat versterkt ook de leefbaarheid van het landelijk gebied”, aldus Verhulst.

Woningbouw: ‘Meer landschap en meer stad’
Regio Foodvalley werkt – samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen – aan de Verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen, Foodvalley. Het motto van de strategie luidt: ‘Meer landschap, meer stad’. “Wij bouwen tot 2040 zo’n 40.000 nieuwe woningen en versterken het landschap. Dat gaat hand in hand met het (her)ontwikkelen van werklocaties, het investeren in bereikbaarheid en het omgaan met de toenemende recreatiedruk. Wij bouwen zoveel mogelijk in de bebouwde omgeving en bij OV-knooppunten. Dat is ook één van de speerpunten van het nieuwe kabinet, maar daarvoor is extra geld nodig. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van Regio Foodvalley, in het bijzonder met het openbaar vervoer. Wij zijn blij dat de vier coalitiepartijen daar extra geld voor vrijmaken en geven daar graag samen met het kabinet uitvoering aan”, aldus René Verhulst.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een