Verkiezing Beste Bodemaanpak Utrecht Oost

Er is veel te doen over duurzaam bodembeheer in de landbouw. Meningen over goed bodembeheer lopen uiteen. Elke bodem is verschillend en ontstaanswijze en ligging in het landschap spelen een grote rol. Maar uiteindelijk maakt de boer zijn bodem! Daarom vindt binnen het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht-Oost’ een verkiezing plaats van de beste bodemaanpak. Er zijn twee twee categorieën: grasland en bouwland. 

Ben jij boer in Utrecht-Oost en wil je meedoen met jouw perceel? Dan kun je je voor 21 november 2020 aanmelden met een motivatie en aanpak van bodemverbetering. Als je wordt geselecteerd, maak je kans op een consult van een bodemdeskundige. 

Meer informatie een aanmelden via het LaMi

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn