Congres: kansen van het GLB

12 oktober

Het nieuwe GLB vraagt extra stappen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De nadruk komt steeds meer te liggen op vergroening en verduurzaming. Tegelijkertijd wordt de inkomenssteun afgebouwd en komen er meer prestatiegerichte betalingen. Hoe kun je met deze veranderingen omgaan als agrariër?

Uitnodiging: Congres Kansen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
De Bodem als basis

Op 12 oktober 2021 vindt het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de Bodem als Basis’ plaats. LTO Noord is vanuit diverse bodem- en waterprojecten betrokken bij de organisatie van dit congres over de toekomst van de landbouw in Noord-Nederland.

Dit congres is bedoeld om boeren te inspireren hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en de sector bij te praten over alle ontwikkelingen. Tijdens het congres krijg je handvatten van deskundigen en inspirerende voorbeelden die aansluiten op het nieuwe landbouwbeleid. Tijdens de bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie kun je ervaren hoe er in de praktijk duurzaam en economisch goed wordt geboerd.

Het programma bestaat uit toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, workshops, uitwisseling van ervaringen tussen vakgenoten, bodem-beleefsessies, bedrijfsbezoeken en demonstraties op locatie. Op 12 oktober is de voertaal Nederlands, het internationale programma op 13 en 14 oktober is in het Engels. Het congres is bedoeld voor agrariërs en voor iedereen die betrokken is bij de landbouwsector, zoals adviseurs, beleidsmedewerkers, betrokken burgers en onderwijsinstellingen.

Programma + locatie
Deelname is gratis. Een deel van het programma is ook online te volgen. Locatie: Ecomunitypark, Oosterwolde.
Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelding op www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl.

Het congres: ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de Bodem als Basis’ wordt georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, Avalon, het Kenniscentrum Bodem, Symphony of Soils en het project Meerwaarde van de Bioboer. Tijdens het congres worden vanzelfsprekend de richtlijnen van de Rijksoverheid met betrekking tot de coronapandemie aangehouden.

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn