Cursus Bodembiologie

Vanaf 12 oktober 2020

Dit najaar worden in de regio weer cursussen bodembiologie aangeboden. Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van Boer aan het Roer (Regio Deal Foodvalley).

Afgelopen winter hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast.

De cursus duurt 3 dagdelen en begint met algemene bodemproblematiek: wat zijn de oorzaken dat het met de bodem is zoals het is? Hierbij komen allerlei thema’s aan bod als structuurbederf, ziektes, plagen en bodemmoeheid. Het belang van goede bemonstering van de bodems komt aan bod, en hoe je de diverse rapporten juist interpreteert. Ook is er gelegenheid om eigen uitslagen mee te nemen en die te bespreken.

Je leert hoe planten en grassen zich van nature ontwikkelen en wat daarvoor nodig is naast N, P en K. Met name de laatste dag is zeer praktisch van aard en biedt praktische oplossingsrichtingen voor grond bewerken en mest aanwenden. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Kortom, een waardevolle cursus, die zaken die je al lang wist verbindt met nieuwe inzichten. De cursus wordt zeer goed gewaardeerd.

Er wordt vanuit Boer aan het Roer nagedacht over een inhoudelijk bedrijfsspecifiek vervolgtraject.

Om daaraan mee te kunnen doen moet je wel eerst deze cursus hebben gedaan.

De cursus bestaat uit drie dagdelen. Locaties worden nader bepaald, bij voorkeur in uw buurt.
Groepsgrootte 12 tot 18 personen

Interesse?
Meld je aan! 

Ronde optie   Dagdeel 1    Dagdeel 2    Dagdeel 3
Ronde 1          Ma 12 okt    Di 27 okt      Ma 9 nov
Ronde 2          Wo 4 nov    Wo 18 nov   Wo 2 dec
Ronde 3          Di 24 nov    Di 8 dec       Di 22 dec
Ronde 4          Do 7 jan      Do 21 jan     Do 4 feb
Ronde 5          Di 26 jan     Di 9 feb        Di 23 feb  (onder voorbehoud)  
 

Tijd: van ca. 10.00u tot ca. 15.00u, dit is inclusief lunch.

Ga voor meer informatie naar www.boeraanhetroer.nl of meld u aan door een mail te sturen naar bodemenwater@vallei-veluwe.nl 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn