De Salentein-aanpak biedt fantastische kansen

Aart de Kruijf, wethouder van de gemeente Barneveld

‘Ons buitengebied is gebaat bij een stevige landbouwstructuur. Alleen dan blijft het landelijk gebied aantrekkelijk. Laten we om onze agrarische ondernemers heen staan en hen ondersteunen in hun zoektocht naar een vitale toekomst! Vanuit deze gedachte is het Netwerk Salentein ontstaan. Samen met wethouder Willemien Vreugdenhil van Ede nam ik daartoe het voortouw. Uit liefde voor het landelijk gebied; mijn wieg stond niet voor niets op een boerderij….

De praktische aanpak van Salentein biedt fantastische kansen, juist nu de Regio Deal* beschikbaar is. Deze deal met het Rijk geeft ons financieel en organisatorisch een zwieper. Daarmee kunnen we daadwerkelijk realiseren wat we met Salentein beogen. Er komt stoom in de ketel voor innovaties. Denk aan bijvoorbeeld nieuwe systemen voor de vermindering van de ammoniakemissie, fijnstof en geur. Ook kunnen we inzetten op de eiwittransitie.

Onze jonge ondernemers zie ik in beweging komen. Dat juich ik toe, maar zij hebben wel hulp nodig van het hele gezelschap erfbetreders. In het Netwerk Salentein zijn alle deze partners vertegenwoordigd. Samen kunnen we de landbouwtransitie oppakken. Naast deze positieve energie vragen we van de overheid beleid om agrariërs experimenteerruimte te geven. Laten we hopen dat na afloop van de Regio Deal de activiteiten een vliegwiel zijn en worden voortgezet in het Netwerk Salentein. We werken immers aan langdurige veranderprocessen.

Hoe agrarische bedrijven zich in de toekomst ook manifesteren, ik ben ervan overtuigd dat Foodvalley een prachtig gebied blijft om te werken en te recreëren.’

*  Regio Deal: Zeven regiopartners en het Rijk geven met de Regio Deal vaste vorm aan alle potentie, innovatie en ambities voor het wereldwijde voedselvraagstuk.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn