Dien je project in binnen het programma Kennis op Maat

Datum: 1 november

Oproep projecten Kennis op Maat (KoM):

De topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat. In de projecten staat de doorvertaling van bestaande kennis naar handelingsperspectieven centraal, het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. In totaal stelt Wageningen Research hiervoor 2.5 M€ (excl. BTW) per jaar aan capaciteit beschikbaar voor dit programma. Jaarlijks wordt het programma twee keer opengesteld voor indienen van nieuwe projecten: in maart (deadline 15 april) en in oktober (deadline 1 november). Voor deze openstelling is de deadline 1 november 2021 24.00 uur. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 januari 2022 van start gaan.

Doel

Doorvertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk tot relevante informatie voor MKB-ers, die leidt tot
concrete handelingsperspectieven. Ook draagt het programma bij aan het up to date houden van groene
opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Daarmee wordt
invulling gegeven aan KIA-LWV 3.2 Valorisatie en marktcreatie. Deze call richt zich op kennisdoorstroming binnen
de missies A-E en beide sleutel-technologieën.

Doelgroep

MKB-ers in de topsectoren A&F en T&U. De MKB-ers vormen 99 % van de ongeveer 180.000 bedrijven in de
Topsectoren Agro&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. Bedrijven uit de topsector Water
en maritiem vallen buiten de scope van dit budget. LNV vraagt bijzondere aandacht – maar niet exclusief – voor de
primaire producenten (boeren en tuinders), de toekomstige primaire producenten (nu nog in het groene
onderwijs) en erfbetreders.

Type projecten

In het programma Kennis op Maat gaat het om het vertalen van bestaande (wetenschappelijke en
praktijkgerichte) kennis naar handelingsperspectief voor de ondernemer. Dat kan variëren van een eenvoudige
instructie in de vorm van een stappenplan tot de ontwikkeling van een masterclass of peer-to-peer-coaching. Ook
het opstarten van een netwerk, gericht op kennisoverdracht over het specifieke thema van de KOM
aanvraag/project, behoort tot de mogelijkheden. De vorm is vrij zolang het functioneel is, aansluit op de behoefte
van de ondernemers en kosteneffectief is.

Bij kennisdoorstroming naar de huidige en toekomstige ondernemer kan het handig zijn om samen te werken met
lectoren, practoraten en studenten, die de kennis uit onderzoek kunnen toepassen in de praktijk samen met
bedrijven. Ook kan cursusmateriaal, ontwikkeld voor ondernemers, gebruikt worden in het onderwijs. Het
samenwerken met onderwijs binnen KoM-projecten is wenselijk. Daarnaast kan worden samengewerkt met CoE-groen en de regeling Voedsel & Groen bij SIA.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn