Henk Kievit en Gina van Elten: “Agroloket biedt overzicht aan boeren in het gebied”

Agroloket Regio Foodvalley biedt overzicht aan boeren in het gebied

Eén van de speerpunten van het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley is om boeren in het gebied overzicht te bieden van alles wat er is op agrarisch gebied. Dat gebeurt door middel van het Agroloket. “Hier kunnen boeren terecht met al hun agrarisch gerelateerde vragen”, stelt voorzitter Henk Kievit (CHE). Het Landbouwnetwerk wordt gevormd door boerenorganisaties, private partners en lokale overheden in de regio.

 

In december 2019 ging het Landbouwnetwerk van start, toen nog onder de naam Landbouwnetwerk Salentein. Met als doel: samenwerken aan een toekomstbestendige landbouw in de Foodvalley regio. Hieraan wordt gewerkt door de partners bij elkaar te brengen en oplossingen te bedenken, projecten te verbinden en te ondersteunen in themagroepen en overzicht  middels het Agroloket.

 

Agroloket Regio Foodvalley
Het totaalaanbod aan projecten en initiatieven op agrarische gebied in de Foodvalley regio in beeld. Dat is het doel van het Agroloket. Gina van Elten (LTO Gelderse Vallei): “Het grote aanbod maakt dat boeren door de bomen het bos niet meer zien, het overzicht ontbreekt.” Het totale aanbod staat op de website en het Agroloket is te volgen via de nieuwsbrief, Facebook en Twitter. Ook kan je als boer met alle agrarisch gerelateerde vragen contact opnemen met het Agroloket via telefoon of email. Daar krijg je meer informatie over bijvoorbeeld lopende initiatieven en cursussen en kan je worden doorverwezen. Ook met kennisvragen kan je terecht.

 

Themagroepen
In themagroepen werken projecten, boeren en partners van het Landbouwnetwerk samen aan het verbinden van de initiatieven in de regio. De zes themagroepen zijn; Verbindend Ondernemen, Leefomgeving, Waarderen en Verdienen, Innovatie, Ruimte om te Ondernemen en Ondernemersbegeleiding. Van Elten: “In de themagroepen wordt nagedacht over hoe we elkaar kunnen versterken en waar mogelijk nieuwe initiatieven aan te jagen, maar er vindt ook hele praktische afstemming plaats: Als er raakvlakken zijn tussen projecten of thema’s, wordt dat gebundeld om te voorkomen dat we overbodige dingen doen.”

 

Gidsregio
Gezamenlijk denken partners na over stappen die gezet moeten worden voor de toekomst van de agrarische sector in de regio. Een gezonde lokale sector waarbij duurzaamheid, maatschappelijke verbinding, een goed verdienmodel en ruimte voor ondernemerschap hand in hand gaan, is de stip op de horizon. Het netwerk draagt hieraan bij doordat de partners elkaar weten te vinden en met elkaar afstemmen over nieuwe ontwikkelingen. Kievit: “Zo zitten de provincie en gemeenten samen met veevoerleveranciers, agrarisch adviseurs en boeren aan tafel. Daardoor kunnen we heel concreet bespreken wat wel werkt en wat niet. De kracht hierbij is de lokale organisatie van het Landbouwnetwerk. In de regio zit veel innovatiekracht en we hebben korte lijnen waardoor we zaken snel kunnen implementeren. Daarmee zijn we een gidsregio waar ook nieuwe zaken geïmplementeerd kunnen worden.”

 

 

 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn