Eindrapport projectperiode Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij gepresenteerd

Eindrapport projectperiode Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij gepresenteerd

Tijdens de projectperiode van de uitvoering Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in Regio Foodvalley is in een periode van drie jaar een belangrijke stap gezet naar betere luchtkwaliteit in de regio. In deze periode is de behaalde fijnstofreductie 43% in de nieuwe stallen en 33% in de bestaande stallen. Het gaat hier om 80 nieuw afgegeven vergunningen. De behaalde fijnstofreductie is één van de conclusies van het eindrapport. 

Het eindrapport ‘Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ werd vanmiddag uitgereikt aan wethouder Aart de Kruijf van de gemeente Barneveld. Aart de Kruijf is tevens lid van het Regiobestuur Regio Foodvalley. In 2017 zijn er tien technieken geselecteerd waarvan acht om als pilots op praktijkbedrijven uit te voeren. Hiervan zijn vier technieken op de landelijke lijst toegevoegd. Deze technieken zijn daarmee met een bewezen reductie beschikbaar voor toepassing in de praktijk.

Naast deze concrete resultaten zijn er ook ‘bijvangsten” geweest zoals het ontstaan van een breed netwerk en een brede samenwerking met diverse
partijen.

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is om in vergelijkbare projecten het creëren van een draagvlak al mee te nemen in de voorbereiding en minimaal 10 procent van het  projectbudget te besteden aan communicatie.

Project Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij
Door vermindering van emissies van fijnstof, geur en ammoniak uit de veehouderij draagt Regio Foodvalley bij aan de gezondheid van omwonenden, veehouders en
dieren. Met als doel om meer mogelijkheden voor de veehouder te creëren om met haalbare en betaalbare technieken te werken aan emissiereductie (en bij voorkeur
ook verbetering van het stalklimaat). Dit wordt bereikt via praktijkpilots middels het daarvoor opgerichte Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV). 

Het volledige rapport is vanaf 25 september 2020 digitaal beschikbaar op
www.praktijkcentrumemissiereductie.nl 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn