Enquête WUR over kringlooplandbouw

De omschakeling naar vormen van kringlooplandbouw zal effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het het agrarische landschap. Wageningen University & Research wil in beeld krijgen hoe er vanuit de samenleving tegen deze mogelijke veranderingen in het landschap wordt aangekeken.

De onderzoekers hebben een enquête opgesteld voor bewoners, agrarisch ondernemers, recreanten en andere betrokkenen bij het buitengebied. In de enquête worden een aantal vormen van kringlooplandbouw verbeeld en beschreven. Op basis van deze beelden en beschrijvingen wordt gevraagd welke aspecten men belangrijk vindt voor de ruimtelijke kwaliteit van kringlooplandbouw.

In de enquête komen vier vormen van kringlooplandbouw naar voren: agrobosbouw, strokenteelt, kleinschalig gemengde landbouw en precisiemelkveehouderij. De resultaten van de enquête worden gebruikt om ontwerpaanbevelingen op te stellen voor de verandering naar kringlooplandbouw. Deze zullen later dit jaar worden gepubliceerd worden in een onderzoeksrapport.

De enquête staat open tot 11 augustus. Vul de enquête in.

Bron: Wageningen UR

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn