Ervaringen uit Zicht op de Toekomst: familie Batterink

‘Als je een plan wil laten slagen, moet je hierover met elkaar communiceren’

Vader Roel (68) en zoon Rowin Batterink (33) uit Nijkerk zochten contact met het Agroloket voor deelname aan het coaching project ‘Zicht op de Toekomst’ vanwege hun vraag over de overname van het bedrijf door Rowin. De familie heeft een gemengd biologisch bedrijf met varkens, meelwormen, opfokhennen en groententeelt.

Roel vertelt: ‘We zijn in 1992 begonnen met varkens en groenten. In 2005 en 2006 kwamen de kippen erbij.’ Rowin blijft graag bij op het gebied van ontwikkelingen in de landbouw. Hij vertelt: ‘Zeven jaar geleden ben ik mij gaan verdiepen in meelwormen. Na zorgvuldige voorbereiding en verbouwing van een schuur zijn we nu een aantal maanden gestart.

Overname plannen
Het project ‘Zicht op de Toekomst’ kenden we van een vriend die erover had gehoord tijdens een LTO bijeenkomst. We waren bezig waren met overname en hadden vragen over hoe we dit het beste konden doen en wat er bij komt kijken. Ik heb het Agroloket gebeld en vervolgens een verkennend gesprek gehad met Wim Korsten. Hij vertelde over de coaches waaruit wij konden kiezen. Uiteindelijk vonden wij een coach die bij ons paste en met haar hebben we over een periode van acht maanden gesprekken gevoerd.’

Communiceren
‘Ik wil van het bedrijf af en Rowin wil erop’, vertelt Roel. ‘Wij willen hier blijven wonen en Rowin met zijn gezin ook. We hebben nog twee kinderen en alleen Rowin wilde het bedrijf overnemen. Dat maakte het al gemakkelijker. De oudere broer en een zus helpen zeker en ondersteunen en stimuleren bij de plannen. Dat was ook belangrijk voor ons als familie. Je moet elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het bedrijf. Ik heb plannen altijd aan iedereen voorgelegd en ben van mening dat als je een plan traject wil laten slagen, je hier met elkaar over moet communiceren.’

Bij de overnameplannen heeft de familie Batterink nooit andere partijen betrokken. Zij wilden met een coach praten, omdat deze de menselijke factor ook centraal stelt. ‘De gesprekken met Dorine werden gaandeweg interessanter en gaven ons steeds meer duidelijkheid. Zo gaf zij ons na het eerste gesprek de opdracht: maak een moodboard van je wensen. Ook onze echtgenoten gingen aan de slag met hun beeld van de toekomst. De moodboards die in het volgende gesprek werden besproken, waren eyeopeners voor ons allemaal’, aldus Rowin. ‘We liepen het traject door met het hele gezin. In alle openheid en eerlijkheid’, vertelt Roel. ‘De mening van onze partners is minstens zo belangrijk als degene die het werk uitvoeren. Rowin vult aan: ‘Privé wensen horen erbij. Dit is juist het punt waarvoor je coaching het hardst nodig hebt; de privé en gevoelsaspecten.’

Realitycheck
‘Zonder de coaching waren we in het overnameproces nog niet zo ver geweest’, vertelt Roel. ‘Als ik terugkijk dan vind ik dat wij een helder beeld hebben gekregen van de toekomst en waar we heen willen. Er is meer duidelijkheid en het was een realitycheck voor ons allemaal. Er is ook ruimte gekomen voor de plannen van Rowin die al worden uitgevoerd. Hij werkt vanaf januari fulltime op de boerderij, voorheen was dat tweeëneenhalve dag. Voor mij is het vooral ook de rust die de gesprekken gaven. Je weet wat iedereen wil en dat voelt goed. Als je dat niet had gedaan dan was niet alles met elkaar uitgesproken.’

Het gaat heel goed met de familie Batterink. Binnen twee tot drie jaar zal Rowin het bedrijf overnemen. Beide heren geven andere ondernemers graag mee dat deelnemen aan ‘Zicht op de Toekomst’ je echt verder brengt.

Ook deelnemen aan Zicht op de Toekomst? Meld je dan aan bij het Agroloket

Meer informatie over Zicht op de Toekomst en de coaches 

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn