FoodSwitch: verdienvermogen door verduurzaming wereldwijde voedselproductie

Foodswitch is een voorstel dat is ingediend voor het Nationaal Groeifonds vanuit een brede coalitie van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en overheden. Met dit voorstel willen deze partijen bijdragen aan een duurzamer, mondiaal voedselsysteem en tegelijkertijd op een duurzame manier verdienvermogen voor Nederland creëren.

Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds is opgezet voor investeringen die bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. Recent heeft de ministerraad de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de verdere procedure van het Groeifonds en welke voorstellen daar in passen. Naar verwachting zal de beoordelingscommissie in april dit jaar een zwaarwegend advies aan de Kamer uitbrengen over welke voorstellen financiering ontvangen.

FoodSwitch beoogt met de totale publieke investering uit het Nationaal Groeifonds en van partners € 28,6 miljard extra structurele groei van de Nederlandse economie. Financiering vanuit het bedrijfsleven staat daar tegenover. De verduurzaming die door de investering wordt geïnitieerd vormt een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de internationale duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals).

FoodSwitch
Foodswitch is een programma, deels gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds van waaruit de komende 10 jaar (keten) innovaties versneld gefinancierd kunnen worden. De gedachte achter FoodSwitch is een wereldwijde verduurzaming van de voedselproductie door het versnellen van de opschaling van innovaties waarin Nederland een leidende rol heeft. Internationaal wordt ons land erkend als koploper in de verduurzaming van de voedselproductie, en zijn juist wij in staat deze mondiale transitie te leiden.

Binnen FoodSwitch worden bedrijven gefaciliteerd technologische oplossingen voor voedselproductie en systemen door te ontwikkelen en internationaal op de markt te zetten. Deze mogelijkheid om innovaties in Nederland te testen en te demonstreren versterkt de concurrentiepositie van deelnemende bedrijven. FoodSwitch initieert en stimuleert samenwerkingen tussen en binnen de sectoren en verbindt brede en krachtige innovatie-ecosystemen. De coalitie staat open voor interessante partners die bij willen dragen aan FoodSwitch.

FoodSwitch richt zich op drie omschakelingen of transities: naar precisie voedselsystemen die de inzet van productiefactoren als water, grond, energie, arbeid en voedsel efficiënter maakt, betere benutting van duurzame eiwitbronnen en circulaire voedselketens waarbij verliezen in de voedselketen worden geminimaliseerd. Sleuteltechnologieën als biotechnologie en veredeling, informatietechnologie en smart systems vormen de gereedschapskist, samen met sociale en institutionele instrumenten die de maatschappelijke acceptatie van de innovaties faciliteren.

Bron: WUR

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn