Geïnteresseerde melkveehouders gezocht om erfemissie beter in kaart te brengen

LTO Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de waterschappen zijn op zoek naar melkveebedrijven die mee willen werken om de erfemissie op boerenerven beter in kaart te brengen. De huidige cijfers die in landelijke analyses gebruikt worden, zijn gedateerd en beperkt betrouwbaar. Daarom werken de sector en de waterschappen samen om deze cijfers te verbeteren en te actualiseren.

Op het erf van melkveebedrijven vinden veel activiteiten plaats. Bij deze activiteiten kan het erf vervuild raken en bij een regenbui leiden tot erfafspoeling. Erfafspoeling heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit en kan leiden voor het bedrijf tot verlies van waardevolle nutriënten. In het landelijke project ‘Monitoren erfemissie’ werken LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de waterschappen samen aan het verkrijgen van een betrouwbaar beeld van de erfemissie.

Wie kunnen meedoen?
Voor het onderzoek is het belangrijk dat de deelnemende bedrijven een goede afspiegeling zijn van melkveebedrijven in Nederland. We zoeken zowel bedrijven die
al maatregelen voor erfafspoeling hebben genomen als bedrijven die dat nog niet hebben gedaan. Op deze wijze krijgen we een zo divers mogelijk beeld van erfafspoeling in de melkveehouderij. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die dit jaar geen ingrijpende veranderingen op het erf doorvoeren en met één lozingspunt vanaf het erf naar het oppervlaktewater. Bij de selectie van bedrijven houden we rekening met de variatie in activiteiten op het boerenerf zoals weidegang, kalveren in iglo’s, voer- en mestopslag en transportbewegingen.

Wat vragen wij van u?
Om de betrokkenheid vanuit de sector te vergroten, vragen wij de deelnemers om in het komende half jaar drie keer een monster te nemen en op dat moment enkele gegevens te registreren. Bij een regenbui neemt u een monster door een fles onder het lozingspunt van het erf te houden en een volle fles gekoeld weg te zetten. Wij halen de fles bij u op.
U ontvangt alle benodigde materialen en een duidelijk instructie over wat u precies moet doen. De resultaten worden anoniem behandeld.

Waarom meedoen?
Meten is weten! Met dit onderzoek kunnen we de omvang van erfafspoeling beter en betrouwbaarder in kaart brengen zodat de sector en de hun energie (en geld) kunnen inzetten op maatregelen die echt leiden tot verbetering van de waterkwaliteit.

Informatie en aanmelding
Voor vragen, meer informatie en om u aan te melden, kunt u contact opnemen met projectleider Jan Broos van adviesbureau Broos Water. Dat kan via e-mail: j.broos@brooswater.nl of telefonisch: 06-224618 68. Vermeld bij uw aanmelding uw NAW gegevens inclusief telefoonnummer. Uw gegevens behandelen wij vertrouwelijk en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Bodemcursus

Wil je meer weten over een gezonde bodem en hoe je met praktische aanpassingen de efficiëntie van de bodem vergroot? Dit najaar wordt er weer

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn