Gelderse Staten: kavelruil moet in Agrifood-programma

Diverse fracties in Provinciale Staten van Gelderland voelen voor het meer prominent opnemen van kavelruil in het Programma Agrifood 2021-2030. Dat is de visie van de provincie op de toekomst van de landbouw.

Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering over het programma. Onder meer VVD, SGP en D66 noemden kavelruil daarbij een belangrijk instrument om te kunnen komen tot de natuurinclusieve kringlooplandbouw die de provincie voorstaat. Eerstgenoemde partij overweegt een motie in te dienen om dit handen en voeten te geven.

LTO Noord regio Oost-voorzitter Ben Haarman was een van de insprekers tijdens de vergadering. Hij hamerde ook op kavelruil als instrument om te kunnen komen tot een grondgebonden landbouw met perspectief voor agrariërs. ‘Wij zijn buitengewoon teleurgesteld over het feit dat verbetering van de verkaveling ontbreekt. Sterker nog: het budget dat beschikbaar is voor grondaankopen ter facilitering van kavelruilen wordt afgebouwd. Dit jaar nog.’

Kansloos
‘100 hectare van de beschikbare grondvoorraad wordt verkocht. De ervaring leert dat zonder een grondpot een kavelruil van enige omvang kansloos is’, stelt Haarman. ‘Bovendien hebben we een organisatie nodig die verbetering van de verkaveling stimuleert. Dat gaat niet vanzelf. Integendeel: zonder kavelruilinitiatieven zal de verkaveling alleen maar verder achteruitgaan en zullen we daardoor minder koeien in de wei zien.’

Besluitvorming over het Agrifood-programma stond gepland voor de Statenvergadering van 3 maart. Dit wordt uitgesteld tot 31 maart, omdat in de commissievergadering onvoldoende tijd bleek te zijn om alle fracties van bevredigende antwoorden op hun vragen en bedenkingen te voorzien.

Bron: Nieuwe Oogst

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Webinar Plattelandstoerisme, kans of uitdaging

Overweegt u iets te gaan doen met plattelandstoerisme? Denk bijvoorbeeld aan een mini-camping, glamping, bed & breakfast, groepsaccommodatie, aanbieden van activiteiten, proeverijen, workshops of een