Gerdien Kleijer: “Leernetwerk heeft vuurtje bij boeren aangestoken”

Recent werd het door gemeente Ede georganiseerde Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw afgesloten. Twaalf boeren gingen in het leernetwerk aan het experimenteren om te komen tot een duurzame, toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. Programmamanager Buitengebied Gerdien Kleijer blikt terug en vooruit.

Waar kwam het idee voor dit leernetwerk vandaan?
‘Toen toenmalig wethouder Willemien Vreugdenhil besefte dat er te weinig aandacht was geweest voor ontwikkelingen in het buitengebied, is het Programma Buitengebied opgesteld. In 2018 zijn we vanuit dat programma samen met boeren meer gaan leren over de bodem. ‘Boeren raakten enthousiast en wilden wel meer leren. Die cursus is vervolgens nog een paar keer gegeven. Het leernetwerk is het vervolg hierop geweest.’

Wat heeft het boeren opgeleverd?
‘We hebben niet alleen boeren meer kennis gegeven, maar met elkaar veel geleerd. Boeren zijn onder meer gaan experimenteren met bokashi, met kruidenrijk grasland en mengteelt. Onderwijs gaat over het aansteken van een vuurtje en ik merk dat de energie en de wil om door te ontwikkelen er zeker bij deze twaalf boeren in zit.

‘Maar ook zijn er veel vragen. Ook hier lezen ze kranten en vraagt men zich af of ze nog boer kunnen blijven. Boeren willen graag vooruit, maar de komende jaren gaat het ook over de vraag hoeveel boeren er hier kunnen overblijven.’

Op welke manier komt er een vervolg?
‘Het is altijd de vraag waar budget zit en wat er nodig is. Gemeente Ede maakt deel uit van het Landbouwnetwerk Foodvalley. Daarin gebeurt veel, er zijn diverse projecten waar boeren aan kunnen deelnemen. Een groot project is de Regiodeal ‘Boer aan het roer’ waarbinnen ook nu weer bodemcursussen worden aangeboden.

‘Verder zijn drie experimenten van deelnemers van de leergang opgenomen om verder onderzocht te worden. Verder worden excursies georganiseerd naar deze praktijkonderzoeksbedrijven. ‘

Waarom zet Ede zich eigenlijk zo in voor de agrarische sector?
‘Ede is de grootste gemeente in Foodvalley en er komt op het gebied van landbouw veel op ons af. Ik denk dat overheden met elkaar en met boeren het beste kunnen werken aan de opgaven die er liggen. Boeren zijn nodig om doelen op gebied van bodem, water en biodiversiteit te bereiken, maar de beloning vanuit de markt is nog onvoldoende. Dat verbeteren gaan we de komende jaren verder onderzoeken.

‘De regio Foodvalley heeft echt goud in handen met de agrarische sector, dat moeten we niet verkwanselen.’

Bron: Nieuwe Oogst

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Starten met zorglandbouw: iets voor jou?

Een agrarisch bedrijf heeft naast voedselproductie veel te bieden. Maar liefst 40 belangstellenden kwamen op 7 november naar de bijeenkomst ‘Starten met zorglandbouw: iets voor