Gina van Elten: “Kans om vooruit te komen door Landbouwnetwerk en Boer aan het Roer”

Gina van Elten (LTO Noord afdeling Gelderse Vallei): ‘Dit is de kans om vooruit te komen’ 

Sinds de aanloop in 2017 speelt het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley een belangrijke rol bij de transitie van de agrofoodsector in het gebied dat een groot deel van de provincies Gelderland en Utrecht beslaat. Namens de LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei is Gina van Elten nauw betrokken bij het initiatief, dat voor een goede toekomst voor de landbouw in het gebied wil zorgen. Daar draagt ook de nauwe verbondenheid met Boer aan het Roer (onderdeel Regio Deal Foodvalley) aan bij.  

Dit artikel is verschenen in de Aanjager, een uitgave van LaMi. 

Vernoemd naar het landgoed waarop 25 partijen (zie kader) bijeenkwamen, leidde bezorgdheid over de toekomst van de agrofoodsector in de regio in 2017 tot het Manifest van Salentein. Hieruit is het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley ontstaan. Een van de diensten die het Landbouwnetwerk biedt is het Agroloket. Binnen thema’s als ‘Ruimte om te ondernemen’, ‘Leefomgeving’ en ‘Innovatie’ kunnen agrariërs, loonwerkers en toeleveranciers hier informatie vinden over tal van trajecten, cursussen, workshops en masterclasses in de regio zoals ‘Bodembiologie’, ‘Produceren in de korte keten’ en ‘de Agro Ondernemersscan’. Illustratief voor de complexiteit van veel thema’s die door het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley op de kaart zijn gezet, is volgens Van Elten de fijnstofproblematiek. ‘Die kun je niet los zien van het verbod op kooikippen oftewel de verbetering van het dierwelzijn. Dit is tekenend voor de spagaat waarin agrariërs soms belanden. Deze krachtenbundeling moet voor duurzame oplossingen zorgen.’  

Proeftuinbedrijven  

Een andere belangrijke ontwikkeling voor boeren in het gebied is de Regio Deal Foodvalley. Uit deze Regio Deal  wordt onder andere ‘Boer aan het Roer’ gefinancierd. Boeren en tuinders wordt gevraagd hun bedrijf beschikbaar te stellen als proeftuinbedrijf. De proeven bestrijken de volgende vijf thema’s, ‘Bodem en Waterkwaliteit’, ‘Circulair veevoer’, Emissiereducerende maatregelen’, ‘Sensoring en monitoring’ en ‘Verdienmodellen’. Uiteraard met de bedoeling om de komende jaren veelbelovende innovaties te testen of te demonstreren. ‘De organisatie staat, dit is dé kans om als agrarische ondernemers vooruit te komen’, vindt Gina van Elten, pluimveehouder en vicevoorzitter van de LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei. ‘Voor het eind van het jaar gaan de eerste proeftuinbedrijven van start en kan de zoektocht naar haalbare en betaalbare technieken en toekomstbestendige verdienmodellen beginnen.’  

Van Elten heeft het eigen bedrijf aangemeld als proeftuinbedrijf. Met haar man heeft Gina van Elten in Barneveld een pluimveebedrijf met 40.000 legkippen, die 16 ha aan vrije uitloopruimte tot hun beschikking hebben. ‘Als referentiebe­drijf om precies te zijn. Dat betekent dat we zelf geen gericht innovatief idee hebben, maar ons bedrijf wel beschikbaar stellen voor de controlegroep voor andere innovaties.’ Agrarische bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden als proeftuinbedrijf!  

Nieuwe verdienmodellen  

Binnen ‘Boer aan het Roer’ worden naast de proeftuin ook cursussen georganiseerd. De financiering vanuit de Regio Deal loopt in 2024 af, maar Van Elten verwacht dat het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley daarna blijft bestaan. 

Mede door de warme sanering van de varkenshouderij neemt het aantal bedrijven in de Foodvalley-regio volgens Van Elten snel af. ‘Dat neemt niet weg dat de agrarische sector ontzettend belangrijk is en blijft, als producent van gezond en betaalbaar voedsel en als beheerder van landschap, bodem en biodiversiteit. Er liggen heel veel kansen, ook voor jonge agrarische ondernemers, maar dan moeten we niet afwachten maar zelf het heft in handen nemen. Dat is precies wat het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley beoogt: nieuw perspectief bieden voor bestaande en toekomstige agrarische bedrijven.’  

BRON: Aanjager

Kijk ook op www.boeraanhetroer.nl 

 

Foto: Cees de Geus

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten