Gratis bedrijfsplan voor verbeteren bodem en biodiversiteit Utrecht

Ben je agrarisch ondernemer in de provincie Utrecht? Wil je werken aan een gezondere bodem, meer wateropslag of meer doen voor biodiversiteit? Dan kan het lonen om je aan te melden voor het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht’. Momenteel hebben we al 25 Utrechtse deelnemers geholpen door middel van een bedrijfsplan.

Concrete voorstellen om bedrijfsvoering te verduurzamen
Het project ‘Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht’ is ontwikkeld voor agrariërs die praktisch advies willen hoe zij concreet actie kunnen nemen om de bodem te verbeteren, biodiversiteit te versterken, beplantingsplannen te maken voor landschapselementen en water en CO2 op te slaan in de bodem. Daarnaast worden in de bedrijfsplannen de globale kosten en baten van de maatregelen uiteengezet en suggesties gegeven hoe de maatregel gefinancierd kan worden.

In 2020 en 2021 zijn tot nu toe 25 agrariërs geholpen met concrete adviezen. Zo heeft een melkveehouder uit Werkhoven inzicht verkregen om kunstmest af te bouwen en toch productief te blijven of heeft een vleesveehoudster uit Montfoort inzicht gekregen om een nieuwe bedrijfstak te ontwikkelen waarin notenteelt, zachtfruit en kippen onderdeel van zijn. De inhoud van het duurzame bedrijfsplan wordt afgestemd op de hulpvraag van de deelnemer. Zo kan het voor een gangbare agrariër interessant zijn om door middel van de geadviseerde maatregelen kosten te reduceren, terwijl een andere agrariër juist wil onderzoeken of een voedselbos een onderdeel kan zijn van het bedrijf.

Aanmelden
Ben je na het lezen van dit bericht nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan door een mail te sturen naar duurzaambedrijfsplanutrecht@gmail.com of laat je gegevens achter via deze link. Deelname is kosteloos en er wordt een vrijblijvend advies opgesteld waarbij 1 gratis extern advies ingewonnen kan worden. Er zijn nog circa 15 plekken beschikbaar. Interesse? Meld je dan aan voor 1 November 2021.

Over Duurzame Bedrijfsplannen Utrecht
Binnen het project werken we samen met de Agrarische Collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en een breed palet aan externe deskundigen zoals bodemkundigen, (agro)-ecologen of adviseurs van agrarische adviesbedrijven. Hierdoor kan kennis vanuit de onverwachte hoek uitkomst brengen op het boerenerf.

Bron: LTO Noord

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’

Event: ‘Boeren in de Gelderse Vallei’ Waar liggen jouw ontwikkelkansen? Het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley organiseert dit event om agrarisch ondernemers te inspireren. Welke kansen zijn